Wyświetlono posty wyszukane dla frazy: Stocer Konstancin-jeziorna

Temat: Szpitale wojewodzkie
W budżecie na 2007 rok Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 213 mln zł na inwestycje (aż 178 mln) modernizacje i restrukturyzację służby zdrowia.

W aglomeracji warszawskiej:

Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 2,8 mln zł na modernizację Pawilonu nr 1,
Szpital Kolejowy w Pruszkowie - 1,7 mln zł,
Wojewódzki Szpital Chirurgi Urazowej św. Anny - 9,2 mln zł,
Samodzielny Woewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 5,6 mln zł,
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica w Ząbkach - 1,7 mln zł,
Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie - 6,4 mln zł,
Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. Bogdanowicza - 4 mln zł,
Centrum Rehabilitacji Im Weissa Stocer w Konstancin - Jeziornie -1,5 mln zł,
Międzyleski Szpital Specjalistyczny - 11,2 mln zł,
Zakupy sprzętu madycznego - Stocer Konstancin - aparatura rentgenowska 0,9 mln zł,
Doposażenie św. Anna - 2,5 mln zł,
Dziekanów Leśny - 2,5 mln zł.


Temat: koncert szantowy - społecznie? Byłoby to możliwe?
Wczoraj się tak głośno zastanawialiśmy z kolegą - szefem klubu wolontariackiego działającego z ramienia Fundacji Świat na Tak przy szpitalu dla dzieci niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacji (STOCER) w Konstancinie-Jeziornie k/Warszawy - czy byłoby możliwe znaleźć jakiś zespół szantowy (niekoniecznie z "górnej półki", może być nawet mniej znany, bodaj nawet w niepełnym składzie), który zgodziłby się społecznie dać mini-koncert w tym szpitalu (w jakiejś mniej czy bardziej odległej przyszłości; raczej po wakacjach, bo na tegoroczny Dzień Dziecka to już chyba nie zdążymy)? Jeśli znalazłby się jakiś chętny zespół, bylibyśmy w stanie z kolegą zająć się całą stroną organizacyjną i doprowadzić do tego, aby koncert mógł się odbyć. Jeśli ktoś z szanownych szantymenów przebywających na tym forum uzna, że byłby skłonny poprzeć taką inicjatywę - zapraszam do zostawienia po sobie śladu tutaj lub na PW.

Temat: wydatki niewygasajace 8 powiatów podwarszawskich
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 13 042 tys. zł, ostateczny termin wykonania - 30.06.2007 r.

Dokumentacje projektowe na drogach wojewódzkich - 325 tys. zł, do 30 czerwca 2007 r.
Rozbudowa infrastruktury dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie gminy Osieck - 377 tys. zł, do 31.08.2007 r.
Droga wojewódzka nr 724 Warszawa - Góra Kalwaria - 6 500 tys. zł, do 30.09.2007 r.
Droga wojewódzka nr 631 Nowy Dwór - Marki - 5 700 tys. zł, do 30.09.2007 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w ciągu ulic Stołeczna Pod Bateriami, pomoc gminy Piaseczno, do 30.09.2007 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie II etap - 4 500 tys. zł do 30.09.2007 r.
Zadania z zakresu wodociągowania, ostateczny termin wykonania - 31.12.2007 r.

Budowa stacji uzdatniania wody, gm. Dąbrówka - 1 000 tys. zł,
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ponurzycy II etap, gm. Celestynów - 150 tys. zł,
Budowa wodociągu Kąck, gm. Wiązowna - 38 tys. zł,
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zuzanów i Karczunek, gm. Sobienie Jeziory - 150 tys. zł,
Wykonanie studni głębinowej we wsi Psucin, gm. Nasielsk - 104 tys. zł
Budowa wodociągu w Zakroczymiu, gm. Zakroczym - 136 tys. zł,
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Falenty i Falenty Nowe, gm. Raszyn - 150 tys. zł,
Rozbudowa sieci wodociągowej w gm. Kampinos - 110 tys. zł,
Sieć wodociągowa na terenie wsi Rembertów i Kopana, gm. Tarczyn - 150 tys. zł,
I etap budowy sieci wodociągowej we wsi Cokołówek i Teodorów, gm. Dąbrówka - 150 tys. zł,
Dalej:

Wniesienie udziałów do spółki PKP WKD - 3 700 tys. zł,
Realizacja projektu Parkuj i Jedź - 2 185 tys. zł,
Wydatki inwestycyjne na rzecz WKD - 6 500 tys. zł,
Modernizacja infrastruktury PKP WKD - 4 000 tys. zł,
Zakup używanego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych - 1 500 tys. zł,
Zakup 11 sztuk pociągów push-pull dla kolejowych przewozów regionalnych - 1 000 tys. zł,
Wydatki na usługi wsparcia techniczno-doradczego - 76 tys. zł,
Objęcie udziałów w spółce Port Lotniczy Modlin - 15 600 tys. zł,
Modernizacja i przebudowa budynku biblioteki pedagogicznej w Otwocku - 386 tys. zł,
Wymiana 6 dźwigów towarowo-osobowych w Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 900 tys. zł,
Adaptacja pomoeszczeń na potrzeby Centrum Sterylizacji Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 350 tys. zł,
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby apteki, Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 330 tys. zł,
Dokumentacja projektowa do modernizacji budynku Centrum Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 500 tys. zł,
Modernizacja 2 oddziałów na Ośrodek Leczenia Splotu Ramiennego u dzieci, Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 500 tys. zł,
Termomodernizacja obiektu szpitala przy ul. Długiej 42, Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 550 tys. zł,
Modernizacja kotłowni i sieci zewnętrznej przy ul. Długiej 42, Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 340 tys. zł,
Modernizacja budynku szpitala w Radzyminie - 500 tys. zł,
Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii, Szpital Powiatowy w Wołominie - 500 tys. zł,
Modernizacja Izby Chorych na przychodnię zdrowia w Górze Kalwarii, I etap - 793 tys. zł,
Zakup aparatury medycznej dla szpitala powiatowego w Pruszkowie,
Modernizacja pracowni w wojewódzkim szpitalu psychiatrycznym w Pruszkowie i modernizacje infrastruktury łącznie - 2 300 tys. zł,
Regionalny Program Rozwoju zlewni rzeki Utraty, powiat pruszkowski - 100 tys. zł,
Matecznik Mazowsze - Centrum Folklorystyczne, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze - 4 000 tys. zł.
Temat: Piechocinski - co zrobiłem dla PIASECZNA?
Janusz Piechociński Polskie Stronnictwo Ludowe

Co zrobiłem dla Miasta i Gminy Piaseczno …

jako Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w latach 1999-2002 ?

Uruchomienie Programu ochrony zlewni rzeki Jeziorki i :
Budowa oczyszczalni ścieków +sieć w Wolce Kozodawskiej 800 tyś
Budowa oczyszczalni ścieków + sieć w Głoskowie
Budowa kanalizacji w Głoskowie 1000 tyś.
Zabudowa samochodu pożarniczego dla OSP Piaseczno 20 tyś.
Budowa kanalizacji Głoskowie II etap 1000 tyś
Budowa kanalizacji ul. Czajewicza 200 tyś. umorzono 60 tyś.
Budowa kanalizacji Lipy Królewskie 30 tyś umorzono 9 tyś.
Remont węzła przyjmowania ścieków w oczyszczalni miejskiej 416 tyś. umorzono 145 tyś.
Budowa kanalizacji Osiedlowa Józefosław 415 tyś umorzono 124
Budowa kanalizacji Głoskowie III etap 1300 tyś
Budowa kanalizacji Wilanowska i działkowa 500 tyś
Budowa kanalizacji Łabędziowa i Wiśniowa 915 tyś
Budowa kanalizacji w Chyliczkach 700 tyś
Remont SUW w Bobrowcu 166 tyś umorzono 33tys
Dokończenie budowy oczyszczalni w Wolce Kozodawskiej 1868 tyś
Kolektor Południowy 1800 tyś
Budowa kanalizacji dla Zalesia Dolnego Gołkowa ,Osiedla Orężna i Kamionka 2000tyś
Remont kotłowni na oczyszczalni ścieków 100 tyś umorzono 35 tyś
Budowa kanalizacji w Jagarzewie I etap 960 tyś
Zabudowa star dla OSP Złotokłos 30 tyś
Budowa SUW w Siedliskach 1000 tyś
Budowa kanalizacji w ul Górnej w Jagarzewie 40 tyś
Nowe samochody bojowe dla PSP
Modernizacja kotłowni w LO i ZSE

Jako przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury 2001-2005
Wprowadzenie do planu centralnego zadań:
Budowa drogi S-2 Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) – 21,5 km, wartość kosztorysowa zadania – 2 347,7 mln zł, realizacja w latach 2006-2010, w roku 2006 i 2007 realizowano zadanie w zakresie prac przygotowawczych.
Budowa drogi S-8 gr. m.st. Warszawy - węzeł Paszków wraz z drogą Nr 7 w węźle Magdalenka – 14,9 km, wartość kosztorysowa zadania – 659,2 mln zł, realizacja w latach 2006-2009, w roku 2006 i 2007 realizowano zadanie w zakresie prac przygotowawczych.
Przebudowa drogi Nr 79 Warszawa - Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan – 1,9 km, wartość kosztorysowa zadania– 42,3 mln zł, realizacja w latach 2006-2007, w roku 2006 realizowano zadanie w zakresie prac przygotowawczych, planowane ukończenie grudzień 2007
Przebudowa DK 79 Piaseczno Gora Kalwaria wraz obwodnicą trwają prace przygotowawcze

Linia kolejowa nr 8 - modernizacja odcinka Warszawa Radom - Kielce wraz z budową łącznicy do lotniska Okęcie
Przebudowa przejazdu kolejowego Starej Iwicznej
Zrealizowane :Modernizacje linii na odcinku Piaseczno Czachówek
Modernizacja wiaduktu kolejowego w Zalesiu
Uruchomienie prac nad Lotniskiem Modlin
Przebudowa Drogi Krajowej nr 50 wraz z obwodnicami Drwalew Chynów
Powrót do koncepcji budowy TRASY NS od węzła Lotnisko do Tarczyna
Modernizacja DK 7 na odcinku Magdalenka Grójec
Decyzja w sprawie budowy nowej siedziby Urzędu Skarbowego

Jako radny 2006/2007

Decyzja o skierowaniu nowego taboru zakupionego przez KM na linię Radom Warszawa(od grudnia 2007)
Decyzja o budowie Parkuj i Jedz w Piasecznie, Zalesiu Dolnym i Nowej Iwicznej (problemy z wykonawcą)
Modernizacja DW 721 od torów kolejowych
Nowe samochody bojowe dla PSP
OSP Piaseczno ,zakup pompy,20 000
OSP Chojnów zakup drabiny, wentylatora 6000
OSP Złotokłos zakup drabiny i wentylatora 6000
OSP Jazgarzew zakup turbopompy drabiny wentylatora 10 000
Wymiana 6 dźwigów towarowo-osobowych w Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 900 tys. zł,
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Sterylizacji Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 350 tys. zł,
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby apteki, Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 330 tys. zł,
Dokumentacja projektowa do modernizacji budynku Centrum Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 500 tys. zł,
Modernizacja 2 oddziałów na Ośrodek Leczenia Splotu Ramiennego u dzieci, Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 500 tys. zł,
Termomodernizacja obiektu szpitala przy ul. Długiej 42, Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 550 tys. zł,
Modernizacja kotłowni i sieci zewnętrznej przy ul. Długiej 42, Stocer w Konstancinie-Jeziorna - 340 tys. zł,
WWW.piechocinski.pl
Janusz Piechociński
47 lat, ukończył ZSEM w Piasecznie, absolwent i pracownik naukowy warszawskiej SGH,1999-2002 Prezes WFOŚIGW na Mazowszu, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Mazowieckiego, dwukrotnie w rankingu POLITYKI wybrany najlepszym parlamentarzystą. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury i dzisiaj Komisji Ochrony Środowiska w Sejmiku Mazowsza, ekspert ds. procesów inwestycyjnych i infrastruktury w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego ,mieszkaniec Nowej Iwicznej od 1963 roku….
Temat: Sportowo-Kulturalna Impreza

Sportowo-Kulturalna Impreza Integracyjna ''Razem'' 10 września 2005 r. w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się święto sportu i integracji. Zaproszenie do Komitetu Honorowego organizowanej przez Stocer imprezy przyjął starosta Jerzy Kongiel. Sportowo-Kulturalną Imprezę Integracyjną "Razem" organizuje dyrekcja Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. Prof. M. Weissa i Stowarzyszenie "Razem dla Niepełnosprawnych" wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim i Polskim Komitetem Paraolimpijskim. W imprezie udział wezmą udział sportowcy pełno- i niepełnosprawni, olimpijczycy i paraolimpijczycy, uczestnicy Olimpiady i Paraolimpiady - Ateny 2004. Organizatorzy planują szereg spotkań sportowych w takich dyscyplinach jak: szermierka, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis, łucznictwo, biegi rekreacyjne, pokazy pokonywania przeszkód przez osoby niepełnosprawne na wózkach. W części kulturalnej wystąpią m.in. Zespół Pieśni i Tańca Niepełnosprawnych "Mazowiacy", niepełnosprawni artyści amatorzy, strażackie orkiestry dęte oraz artyści sceny i estrady. Umiejętności prezentować będą tancerze na wózkach Więcej: http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/13269Temat: Komunikacja podmiejska - model

Inwalidzi mogą skorzystać z równie dobrego alternatywnego dojazdu. Powiedz inwalidzie, żeby się przesiadał. Częstotliwość linii 700 każdy zna. Inna sprawa, do STOCERU potrzebna jest linia z Centrum. A co do rozwoju sieci linii podmiejskich, to kluczem jest dogadanie się z gminami, a to nastręcza problemy. Przecież nie ma żadnych gwarancji, że Konstancin-Jeziorna będzie dopłacał do zmienionej 700, która wg nich jest już niepotrzebna.Temat: Jak wspominacie tam swój pobyt??
Szczerze mówiąc zgubiłam się, bo był jeszcze szpital w Otwocku, albo dwa szpitale w Otwocku.

Jak rozmumiem mi by pasował STOCER ul. Wierzejewskiego 12
05-510 Konstancin-Jeziorna, a o nim nie było mowy i nikt o nim już nie wie?
Temat: Projekt komunikacji w Konstancinie

Jeden przystanek naprawdę nie robi różnicy.
Jeden? Wiesz, gdzie jest pętla PAŃSKA?


---- KONSTANCIN-JEZIORNA -----                                       |  |  |
WARSZAWSKA                                                           |  |  |
                                 KLARYSEW                 KJ 01  NŻ  |42|42|
                                 POLNA                    KJ 01  NŻ  |44|44|
PIŁSUDSKIEGO                     SOBIESKIEGO              KJ 01  NŻ  |46|46|
                                 SIENKIEWICZA             KJ 01  NŻ  |47|47|
JAGIELLOŃSKA                                                         |  |  |
WIERZEJEWSKIEGO                                                      |  |  |
                                 STOCER                   KJ 01      |50|50|
PIASTA                                                               |  |  |
PIŁSUDSKIEGO                     PIASTA                   KJ 01      |51|51|
PRUSA                            PL.SPORTOWY              KJ 01      |53|53|
                                 SKOLIMÓW                 KJ 01      |55|55|
CHYLICKA                                                             |  |  |
DŁUGA                            TABITA                   KJ 01      |57|57|
                                 CHOPINA                  KJ 01      |58|58|
                                 PAŃSKA                   KJ 01      |59|59|
Temat: Szpitale wojewodzkie
WYKAZ Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Mazowieckiego i ich WYNIKI FINANSOWE w 2006 r.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem założycielskim dla 36 SPZOZ -ów :

1. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SP ZOZ w Warszawie, wynik finansowy netto minus 1 609 700 zł.

2. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza, wynik finansowy netto minus 534 450 zł.

3.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie, wynik finansowy netto minus 78 386 zł.

4. Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, wynik finansowy netto minus 836 102 zł.

5. Szpital im. Michała Okońskiego SP ZOZ w Warszawie, Wynik finansowy netto minus 2 611 833 zł.

6. Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, wynik finansowy netto minus 576 063 zł.

7. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DREWNICA” SP ZOZ w Ząbkach, wynik finansowy netto plus 429 059 zł.

8. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, wynik finansowy netto minus 4 080 187 zł.

9. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, wynik finansowy netto plus 2 105 922 zł.

10. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Wynik finansowy netto minus 6 699 621 zł.

11. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy, wynik finansowy netto minus 642 328 zł.

12. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS” w Warszawie, Wynik finansowy netto minus 353 869 zł.

13. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie, wynik finansowy netto minus 2 158 992 zł.

14. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, wynik finansowy netto minus 1 932 571 zł.

15. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, wynik finansowy netto minus 250 661 zł.

16. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, wynik finansowy netto minus 2 591 056 zł.

17. Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, wynik finansowy netto plus 66 544 zł.

18. Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa STOCER SPZOZ w Konstancinie-Jeziorna, wynik finansowy netto plus 5 584 008 zł.

19. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychicznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, wynik finansowy netto minus 1 662 097 zł.

20. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Psarskiego w Ostrołęce, wynik finansowy netto minus 10 677 928 zł.

21. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, wynik finansowy netto minus 4 451 195 zł.

22. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, wynik finansowy netto plus 441 722 zł.

23. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Wynik finansowy netto minus 7 124 454 zł.

24. Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie, wynik finansowy netto minus 5 624 010 zł.

25. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, wynik finansowy netto minus 16 705 499 zł.

26. Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego SPZOZ w Warszawie, wynik finansowy netto minus 51 361 zł.

27. Wojewódzki Publiczny Zakład Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Wynik finansowy netto plus 21 862 zł.

28. Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy SP ZOZ w Warszawie, wynik finansowy netto minus 218 246 zł.

29. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” w Warszawie, wynik finansowy netto plus 113 895 zł.

30. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, wynik finansowy netto plus 513 352 zł.

31. Wojewódzkie Centrum Stomatologii SPZOZ w Warszawie, wynik finansowy netto plus 556 597 zł.

32. „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, wynik finansowy netto minus 281 985 zł.

33. „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach, wynik finansowy netto plus 110 756 zł.

34. Radomska Kolumna Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Radomiu, wynik finansowy netto plus 819 468 zł.

35. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, wynik finansowy netto plus 93 184 zł.

36. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie, wynik finansowy netto minus 6 252 290 zł.
Temat: ECCO Walkathon po raz pierwszy w Krakowie!
ECCO Walkathon po raz pierwszy w Krakowie!
27. sierpnia 2008 r. środa - 27. września 2008 r. sobota

Po raz pierwszy w Krakowie odbędzie się jedna z największych imprez charytatywnych na świecie - ECCO Walkathon. 27 września 2008 roku na Małym Rynku krakowianie będą mogli dołączyć do milionów uczestników na całym świecie i wesprzeć działania trzech organizacji charytatywnych.

W tym roku z okazji dziesięciolecia ECCO Walkathonu, organizator akcji firma ECCO, duński producent obuwia zorganizuje dziesięć ECCO Walkathonów w czterech krajach świata - Danii, Niemczech, Szwecji i Polsce. W Polsce od czterech lat ECCO Walkathon organizowany jest w Warszawie.

W ubiegłym roku na Polu Mokotowskim w Warszawie spacerowało wspólnie 18,6 tysiąca uczestników, którzy przeszli razem 135 tysięcy kilometrów i uzbierali 598 000 złotych
na cele charytatywne! W 2008 roku po raz pierwszy w charytatywnym spacerze udział wezmą mieszkańcy Krakowa i okolic.

Idea akcji jest prosta. Uczestnicy krakowskiego ECCO Walkathonu będą spacerować po wyznaczonej trasie o długości 6 km, a za każdy przebyty kilometr firma ECCO, organizator akcji, wpłaci 4 złote na konto wybranej przez uczestnika organizacji charytatywnej. Fundusze zebrane podczas krakowskiego ECCO Walkathonu zostaną przekazane na społecznie ważne projekty realizowane przez: fundację Street Kids International, TVN Nie jesteś sam oraz fundację ekologiczną WWF.

Trasa ECCO Walkathonu w Krakowie:

Charytatywny spacer od Małego Rynku wzdłuż Plant i Wisły umilą atrakcje zlokalizowane zarówno w miejscu imprezy, jak i na trasie m.in. dla dzieci przewidziano poszukiwanie skarbów, pokazy szczudlarzy i klaunów. Uczestnicy będą mogli zobaczyć prezentacje projektów realizowanych przez fundacje i występ uczestników tanecznego show You Can Dance.

Aby wziąć udział w ECCO Walkathonie należy kupić bilet na stronie www.eccowalkathon.pl lub w sklepie ECCO, dokonując opłaty rejestracyjnej w wysokości: dorośli -
8 złotych i dzieci - 4 złote. Uczestnicy otrzymują bilet, który w dniu imprezy jest wymieniany na identyfikator i pakiet startowy, niezbędny podczas spaceru.

W skład pakietu wchodzą: torba biodrówka, koszulka, bransoletka, przewodnik po trasach, jabłko oraz woda.

Krakowski ECCO Walkathon poprowadzi specjalista od „Siłaczy" - Irek Bieleninik - pełen humoru i energii z nierozłącznym uśmiechem na twarzy. Nie zabraknie również gwiazd, które będą wspierały akcję oraz zachęcały do udziału w spacerze po trasie.

ECCO Walkathon 2008 - Wspierane projekty

W tym roku fundusze zebrane podczas ECCO Walkathonu zasilą projekty realizowane przez: organizację Street Kids International, Fundację TVN „Nie jesteś sam" oraz fundację ekologiczną WWF.

Street Kids International - Ekonomia na ulicy

Ponad 100 milionów dzieci na świecie żyje w skrajnie trudnych warunkach, na ulicach, pozbawione wykształcenia i środków do życia. W trosce o ich przyszłość kanadyjska organizacja Street Kids International opracowała projekt, którego celem jest poprawa sytuacji życiowej dzieci ulicy na całym świecie.

Wspierany przez ECCO Walkathon program „Ekonomia na ulicy" realizowany
w Polsce uczy i pokazuje alternatywne, legalne możliwości zdobywania środków finansowych dzieciom, dla których codziennością są narkotyki i prostytucja. Uczy walczyć o siebie i swoją przyszłość. Promuje wykształcenie i co najważniejsze, pomaga dzieciom ponownie odnaleźć ciepło w swoich rodzinach.

W ramach projektu organizowane są szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i konferencje
dla wychowawców, psychologów i innych osób zajmujących się specjalistyczną pomocą dzieciom ulicy.

Fundacja TVN „Nie jesteś sam"

Fundusze zebrane podczas krakowskiego ECCO Walkathonu zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Leczenia Żywieniowego z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu. Jest to drugi, po Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, tego typu specjalistyczny oddział w Polsce. Oddział ma służyć dzieciom
z województw południowej Polski, które z powodu choroby nie mogą jeść normalnie i wymagają podawania wszystkich składników odżywczych dożylnie.

„Powstanie tego oddziału i wyposażenie go w niezbędny specjalistyczny sprzęt, to nasz priorytet. Cieszymy się, że organizatorzy ECCO Walkathonu w Krakowie wybrali właśnie nasz projekt. Liczymy, że krakowianie nie zawiodą i dzięki tej niepowtarzalnej akcji uda nam się wyposażyć oddział
w najlepszy sprzęt min.: kardiomonitory, pompy perystaltyczne, pompy strzykawkowe, inhalatory ultradźwiękowe oraz łóżeczka niemowlęce i dziecięce." - mówi dr. hab. med. Mikołaj Spodaryk Ordynator Oddziału Leczenia Żywieniowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Natomiast podczas ECCO Walkathonu w Warszawie Fundacja TVN Nie jesteś sam zbiera pieniądze na zakup sprzętu dla Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „STOCER" w Konstancinie Jeziornej. Jest to publiczny specjalistyczny ośrodek zajmujący się leczeniem rehabilitacyjnym i operacyjnym schorzeń kręgosłupa, narządów ruchu, wad postawy i wad rozwojowych. W placówce wykonuje się najcięższe zabiegi operacyjne kręgosłupa, rdzenia kręgowego i nowotworów kręgosłupa pacjentom
z całej Polski.

WWF - Ocalmy zwierzęta Afryki!

Fundacja WWF będzie zbierać fundusze na ratowanie zwierząt z dorzecza rzeki Kongo.
To unikalne środowisko naturalne jest nie tylko domem dla żyjących tam zwierząt, głównie słoni i goryli, ale od tysięcy lat stanowi miejsce życia dla rdzennej ludności afrykańskiej. Niestety globalne ocieplenie klimatu, kłusownictwo, wycinanie drzew oraz wydobywanie ropy sprawiają, że występująca tam dzika przyroda zagrożona jest wyginięciem. Celem projektu jest dokładne zbadanie obszaru w dorzeczu Kongo
w celu opracowania mapy przemytu zabitych zwierząt oraz systemu monitorowania, który pokaże ile zwierząt i jakich gatunków ginie w tym regionie. Pozwoli to na walkę z tym procederem i przyczyni się do ratowania zwierząt przed wyginięciem.

Już dzisiaj kup bilet w sklepie ECCO i przyłączyć się do krakowskiego ECCO Walkathonu, gdzie spacerując wspieramy trzy fundacje charytatywne.

Spotkajmy się 27 września na Małym Rynku w Krakowie!