Wyświetlono posty wyszukane dla frazy: stolarka drzwiowa

Temat: Kosztorys pewnego projektu....
Kosztorys pewnego projektu....
Witam.
Postanowilem sie budowac.
Wybralem nawet projekt - Z20 => www.z500.pl/index.php?
projekt=20&ogolne=1

Pod kazdym wzgledem spelnia on moje potrzeby. Przeszukalem chybba wszelkie
projekty i nie znalazlem lepszego....

Do pobrania (www.z500.pl/pliki/20/kosztorysy/z20_koszt_mur_s.pdf) jest
miedzy innymi kosztorys uproszczony. Jest to cena netto, Ilości obmiarowe jak
również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi,
Oszacowania cen dokonaliśmy na podstawie notowań kwartalnika SEKOCENBUD 2-3-4
kwartał 2006. Kosztorys wykonano do stanu wykończeniowego surowego czyli
ujęto w nim wszystkie prace począwszy od wykonania robót ziemnych, poprzez
roboty fundamentowe i murowe, wykonanie dachu, wstawienie stolarki drzwiowej
i okiennej , wewnętrzną instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną.
Ujęte zostały materiały, robocizna i przykładowy narzut firmy budowlanej.
Podana kwota uwzględnia: roboty ziemne, fundamenty, izolacje, ściany
zewnętrzne, stropy, ścianki działowe, główne elementy konstrukcji i pokrycie
dachu, izolacje, okna, drzwi, instalacje elektryczne i sanitarne oraz tynki.

Wyszlo 231581PLN

Czy jest to cena realna za budowe tego domu? Poki co, poki jeszcze nie
zaczalem budowac, zupelnie sie na tym nie znam i nie potrafie oszacowac na
pierwszy rzut oka, ile realnie powinienem miec pieniedzy, aby zaczynac myslec
o rozpoczeciu tej budowy.

Bede wdzieczny za wszelkie sugestie
Pozdrawiam
Michal

Temat: Geo Mieszkanie i Dom - szczegóły umowy
Geo Mieszkanie i Dom - szczegóły umowy
Witajcie,

Chciałem kupić mieszkanie na osiedlu przy Krzywoustego (Etap IV), ale po skonsultowaniu umów (rezerwacyjnej i przedwstępnej) z prawnikami, ci bardzo zdecydowanie odradzili podpisywania takiego "pełnego kruczków cyrografu".

Dlatego też mam pytanie do tych, którzy już kupili u tego dewelopera mieszkanie. Czy cena wzrosła w stosunku do pierwotnie zakładanej? W umowie jest klauzula, że nie może ona wzrosnąć tylko w przypadku wpłacenia od razu całej gotówki. Nie wiadomo, co może się z nią stać przy płaceniu w ratach.

Druga, równie ważna sprawa: czy cytowany poniżej fragment umowy oznacza, że w ciągu dwóch miesięcy od oddania mieszkania muszą w nim być wszystkie podłogi/kafelki itp.? Czy nie można nie wykańczać jednego pokoju, zostawiając go na czas, gdy uzbieram więcej pieniędzy?

Oto fragment umowy:
"Strona Kupująca zobowiązuje się do dokonania prac wykończeniowych w lokalu tj. miedzy innymi: malowania, montażu okładzin, schodów w mieszkaniach dwupoziomowych oraz montażu stolarki drzwiowej i armatury sanitarnej (w wypadku rezygnacji Kupującego z wyposażenia przewidzianego niniejszą umową) w terminie dwóch miesięcy od przekazania lokalu. W wypadku nie wykonania tych prac w w/w terminie Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego gdyby powyższa kara umowna nie pokryła wszystkich strat jakie poniesie „Geo, Mieszkanie i Dom” w skutek opóźnienia uzyskania ostatecznej decyzji Pozwolenia na użytkowanie obiektu spowodowanego nie wywiązaniem się Kupującego z obowiązku dokonania prac wykończeniowych."

Temat: Lokatorzy Domatora nie chcą płacić
Kłamstwa i żerowanie na skołowanych spółdzielcach
Teraz kłamie,że jej zawsze zależało na utworzeniu wspólnoty gdy na
swojej stronie internetowej w pozycji-REMONTY-pkt 10 wpisała-
BUDOWA SIEDZIBY SPÓLDZIELNI !!! I znów za nasz pieniądze i to po to
by na sałe - DOŻYWOTNIO na nas żerować !!!

Remonty
Wpisany przez Administrator Piątek, 27 Luty 2009 12:57
Plan remontów obiektów i nakładów finansowych na rok 2009
obciążających fundusz remontowy SM „Domator”
Lp.
Wyszczególnienie i miejsce wykonania
Planowane nakłady zł
1.
Naprawy stolarki drzwiowej, wymiana oszklenia, zamków, wkładek,
roboty konserwacyjne – zasoby SM
2.
Wymiana skrzynek pocztowych wg wymogów U.E. W zasobach
mieszkaniowych SM
3.
Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w zasobach SM
4.
Remont klatek schodowych – szpachlowanie, malowanie ścian i
sufitów, remont schodów do wysokości parteru wg potrzeb przy ul.
Samulowskiego, Partyzantów, Warmińskiej
5.
Udział w naprawie i remoncie balkonów (naprawa izolacji) w zasobach
SM
6.
Naprawa izolacji przeciw wodnej garażu podziemnego
wielostanowiskowego, wymiana obróbek przeciw wodnych ul.
Samulowskiego
7.
Montaż daszków ochronnych przeciw deszczowych nad wejściem głównym
do budynków ul. Partyzantów – Warmińska
8.
Wykonanie parkingu – miejsc postojowych przy ul. Pstrowskiego 14 (
na 5 pojazdów samochodowych)
9.
Instalacja monitoringu osiedlowego ul. Pstrowskiego, Dywizjonu 303
10.
Budowa siedziby SM „Domator” ul. Pstrowskiego 14B
11.
Docieplenie szczytów budynku ul. Dywizjonu 303 17/19 – poprawa
warunków termicznych przegród zewnętrznych
12
Naprawa pokryć dachowych i obróbki dachowej w budynku Dywizjonu 303
nr 19
13
Naprawa blacharki murów p.ogniowych w bloku Pstrowskiego 14 B, E
14
Remont podjazdów schodowych dla wózków oraz położenie kostki
chodnikowej przy ul. Dywizjonu 303 nr 11-15, 17 – 19Temat: antena satelitana widok z okna
zaintrygowałeś/łaś mnie, n
tymi oknami.
Minuta w googlach i mam:
tiny.pl/s2br
A dokładnie chodzi o to:
Wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego, dokonane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego:

W sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
„W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przedstawiamy następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Należy przy tym zauważyć, że ustawa – Prawo budowlane nie definiuje pojęcia „bieżąca konserwacja”. Jednakże biorąc pod uwagę ogólnie przyjęte zasady wiedzy technicznej można uznać, że bieżącą konserwacją są drobne czynności wykonywane na obiektach budowlanych, których celem jest zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego elementów oraz zapewnienie możliwości ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Z powyższych przepisów wynika, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku – jeżeli nie następuje ingerencja w obiekt budowlany polegająca np. na zmianie kształtu lub wielkości otworów okiennych lub drzwiowych – nie stanowi robót budowlanych objętych zakresem przedmiotowym powyższej ustawy. Oznacza to, że taką czynność należy rozpatrywać jako zwykłe użytkowanie rzeczy, wynikające z prawa własności. Tym samym, przeprowadzenie takich czynności nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Natomiast w przypadku, gdy wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej wiąże się z ingerencją w obiekt budowlany (np. powiększenie otworów drzwiowych lub ich zabudowanie), wówczas może ona wypełniać znamiona remontu lub przebudowy. W takim przypadku roboty budowlane – takie jak remont lub przebudowa – będą wiązały się odpowiednio z dokonaniem zgłoszenia albo wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.”
www.gunb.gov.pl/dzia%B3a/pliki/w11.pdf

Wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego dokonane w Urzędzie nie stanowi wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych. Zawiera jedynie ogólne wytyczne, którymi powinni kierować się uczestnicy procesu budowlanego oraz właściwe organy.

Wychodzi na moje...Temat: Informacja o Ogłoszonych PRZETARGACH.
Informacja o Ogłoszonych PRZETARGACH.
www.somianka.waw.pl Informacje o ogłoszonych przetargach:

* Ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania "Wymiana
stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Somiance". Otwarcie ofert nastąpi
24.05.2006 r. W ramach inwestycji wymieniona zostanie cała stolarka okienna.
Zadanie dofinansowywane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w formie dotacji celowej na modernizację i wyposażenie placówek
oświatowych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza - Komponent B
"Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich w
2006 r."

* Ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania
"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kręgach". Otwarcie
ofert nastąpi 31.05.2006 r. W ramach inwestycji wymieniona zostanie cała
stolarka okienna i drzwiowa. Zadanie sfinansowanie zostanie ze środków własnych.

* Ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania "Budowa
sieci wodociągowej w Popowie - Parcele". Otwarcie ofert nastąpi 09.06.2006 r.
W ramach inwestycji wykonane zostaną końcowe odcinki sieci wodociągowej
o łącznej długości 2.612 mb, bez przyłączy. Zadanie sfinansowanie
zostanie ze środków własnych.

* Ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania
"Przebudowa drogi gminnej Wielątki Rosochate - Nowe Wypychy". Otwarcie ofert
nastąpi 12.07.2006 r. Zadanie dofinansowane będzie przez Urząd Marszałkowski w
formie dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego - Komponent C - w
ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza ,,Mazowiecki Program
Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich". W ramach inwestycji wykonana
zostanie nawierzchnia asfaltowa o długości 1609 mb oraz odtworzone zostaną rowy.Temat: dom przy Pełczyńskiego
Witam wszystkich przyszłych sąsiadów. Kupiłem mieszkanie w bud. 1. Moje
spostrzeżenia (po przeczytaniu Waszych listów).
1. Obsługa handlowa (BI) - pozostawia wiele do życzenia. Ktoś napisał wiele
ciepłych słów o P. Heniu (o jego fachowości, profesjonalizmie i.t.d.)-bzdury do
kwadratu. Jako, że ww nie bierze udziału w dyskusji nie komentuję tego dalej...
2. Jakość wykonania inwestycji przez generalnego: średnia. Sam jestem
projektantem i brałem wiele razy udział w odbiorach tech. budynków i mieszakń.
Zwróćcie uwagę na Waszą stolarkę okienną i drzwiową - jej jakość jest najniższa
z możliwych, (plastikowe okucia!!!) dziwię się, gdzie był inspektor nadzoru?
(wątpię, aby stolarka posiadała atesty). Nawietrzaki w ramiakach okiennych -
dlaczego niektórzy je mają we wszystkich oknach (drzwiach), a inni tylko w
niektórych, losowali? Ślusarka ww budynku - kiepska. Co do akustyki przegrod
budowlanych (czyli ścian i stropów) - teoretycznie nie ma możliwości, aby nie
odpowiadała wymogom stawiane przez normy branżowe. Ściany bet. gr. 20 cm jak
najbardziej ją spełniają, ściany z silki M24 też. Ja bym raczej zwrócił uwagę na
izolację stropu nad garażem. W projekcie było 5 cm wełny min. (robi się
zazwyczaj o wiele, wiele więcej, np. 12 -15cm). Mieszakńcom parterów może
przeszkadzać odgłos samochodów parkowanych w garażu. Co do estetyki ww budynku
(klatki schodowe, hole) - wedle gustu, mnie się na pewno nie podobają klamki w
drzwiach do mieszakań. Jeśli chodzi o wykończenie ścian (tynki) czy podłóg
(szlichty) to jest po prostu standardowe.
3. Zagospodarowanie terenu - jest to ta część projektu gdzie Inwestor (albo
wykonawca) szukają jak najwięcej oszczędnośći i ograniczają się do wykonania
niezbędnego minimum. Wiadomo, że chodniki do klatek być muszą, bo inaczej nikt
nie odbierze budynku. Na ogrodzenie terenu raczej bym nie liczył. Za to
wybudowanie stacji transformatorowej po samymi oknami mieszaknia na parterze
(narożnik płn-wsch.) zaskoczyło mnie najbardziej (brawo!). Na tym kończę (na
razie), czekam na podjęcie dyskusji i jeszcze raz Wszystkich pozdrawiam. Do
usłyszenia (i pewnie zobaczenia)Temat: Domy w cenie mieszkań
może zakończe ta wojne co tańsze dom czy mieszkanie w utrzymaniu,
sprawa rozbija się z domem o jedną podstawową rzecz jak dom jest zrobiony po
najniższym koszcie czyli marna stolarka okienna i drzwiowa marne ocieplenie o
izolacji wilgociowej nie wspone dach zrobiony najniższym kosztem z marnych
materiałów to samo elewacja no to fakt remonty naprawy ogrzewanie itp itd
zjedza człowieka
co do oggrzewania też trzeba sie liczyć z kosztami jak ktos jest wygodny
wybierze bezproblemowe elektryczne lub gazowe no tosy ale chyba ile te
mediakosztują każdy widział jak montował wszystko trzeba najpierw przeliczyć a
potem dopiero zakładać warto w domek zainwestowac na starcie np takie głupie
ogrzewanie połączone z kominkiem (rozprowadzenie ciepłego powietrza ) potrafi
amiejszyc koszty eksploatacji domu pod wzgledem ogzrewania (o ile jest dobrze
zrobiona i zaprojektowana izolacja i wentylacja ) nawet o 30% a to sporo,
powiedzmy sobie szczerze jesli ktoś oszczędza na poczatku to nie nie liczy ze
potem sie to na nim nie odbije. Polska mentaiśc byle jak i po najmnijeszmyk
koszcie w budownictwie mści sie zawsze ale niech mi nikt ciemnoty nie wciska ze
dobrze zrobiony i pomyslany dom jest drozszy niz mieszkanie figa i tyle czynsz
400 zł za mieszkanie to w domu media i koniec opłat a w mieszkanku dolicz pan
jeszcze wode gaz prad ogrzewanie i co gdzie lepiej ????????
no i znowu mi jakis madrala wyskoczy ze jego dom kosztuje tyle i tyle ale
spytam ajk jest u ciebie z izolacyjnościa cieplna przegród budowlanych jakie
masz straty ciepła przez nieszczelności w stolarce jakie przez złą izolacje
posadzek na gruncie ile ci wilgoci po ścinie ciągnie co dodatkowo dom chłodzi
itp itd ale z moadrzejszym nie ygram wiem wiec ty tez swoje sobie wiedz papaTemat: Wrazenia z "odbioru" - 11.12.2004
Wrazenia z "odbioru" - 11.12.2004
Witamy!
Pragniemy podzielic sie z Panstwem naszymi wrazeniami z sobotniego spotkania.
Inzynier, ktory nas reprezentowal mial bardzo duzo zastrzezen do jakosci
wykonanych prac. Znalazl wiele mniejszych i wiekszych usterek, ktore na dzis
dyskwalifikuja nasz lokal.
Juz po 30 minutach /choc sprawdzal lokal 4 i pol godziny/ stwierdzil, ze
mieszkanie nie nadaje sie do odbioru.
Oto lista /niepelna/ stwierdzonych usterek:
- brak dylatacji pomiedzy szlichta a scianami w mieszkaniu /wg inzyniera
absolutnie niedopuszczalne/,
- brak katow prostych w wiekszosci pomieszczen /skutkuje trudnosciami przy
np zabudowie kuchni/,
- tynki zlej jakosci, niespelniajace parametrow dla klasy IV /wg Umowy/, a
miejscami nawet III,
- drzwi wejsciowe sa zle osadzone co powoduje kruszenie sie tynku,
- "pokaleczona" stolarka okienna oraz nieprawidlowo obrobione okno w jednej
z sypialni,
- zawilgocone duze powierzchnie scian i sufitow,
- niejednorodna struktura szlichty, choc szczesliwie dla nas trzyma poziom,
- nierowne otwory drzwiowe /nieprawidlowej wysokosci i szerokosci/,
- brak mozliwosci sprawdzenia instalacji gazowej i eletrycznej,
- nowe elementy zabudowy w lazience i wc /nie bylo ich na planach/,
- realna powierzchnia mieszkania jest o ponad 2m/kw mniejsza od
przewidzianej w Umowie.

Na razie przekazalismy liste usterek Panu Kierownikowi Budowy z nadzieja, ze
NW powaznie podejdzie do problemu.

P.S.
Zwroccie uwage na wykonczenie klatki schodowej. Pomijamy fatalne umocowanie
poreczy, ale trzy pierwsze schodki to zart; np. srodkowy stopien od strony
sciany ma 28 cm szerokosci , a przy poreczy 29,5 cm. Krzywizne widac golym
okiem !

POWODZENIA !Temat: Inwestor hotelowy podkopuje spokój biskupów
zRYNic - co to oznacza?
powod pierwszy:
caly jest pomalowany, do tego stopnia ze przed kontaktem z autentykiem izoluje warstwa farby (i innych badziewi) na spoinach, ceglach, kamieniach...

powod drugi:
niczym nie uzasadnione mistyfikacje i tu powinna pojawic sie podlista, ale sprowadze do najwazniejszych np. "odkrywka archeologiczna sredniowiecza" w posadzce, ktorej poziom jest wyzszy od jakichkolwiek historycznych, tam nie bylo zadnej archeologii tam bylo powietrze, poziom posadzki dziedzinca zostal znacznie podniesiony w stosunku tego sprzed remontu a tym bardziej w stosunku do sredniowiecznego), czy w podziemiach fatalnie wymurowane "gotyckie" portale prowadzace do sal konferencyjnych sprzeczne z zasadami murarskimi i bez jakiegokolwiek uzadnienia w tym miejscu, to kompletne falsze na historii i architekturze

powod trzeci:
prostacka konstrukcja zadaszenia dziedzinca - drewniany zbijak kratowy nadajacy sie do np. magazynow bud. inwentarskich a nie do reprezentacyjnych obiektow

powod czwarty:
usunieto niemalze wszystkie elementy XIX-wiecznej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej (przed adaptacja byla w calkiem dobrej kondycji)

powod piaty:
wykonawstwo, a wiec budowlanka i wykonczenie wnetrz na b. niskim poziomie, nie mowiac juz o braku historycznych powodow takich czy innych dzialan wnetrzarskich - kolejna jezeli nie mistyfikacja to przynajmniej malo udana scenografia teatralna (tu mozna by sie szeroko rozpisywac o partactwie w tym zakresie)

powod szosty:
malo gustowne wzory wykladzin dywanowych w korytarzach dopelniaja obrazu wnetrz i odpowiadaja na drobnomieszczanskie zapedy wlasciciela i jego "dizajnerow"

powod siodmy:
"psie budki" na dachu, to nie moje okreslenie aczkolwiek bardzo adekwatne do okreslenia umieszczonych tam lukarn

...
lista nie jest zamknieta choc dla mnie to i tak juz dosyc (!!!)
Temat: czy polecacie tego developera czy nie?
Witam -i pozwole sobie wtracic swoje 3 grosze ;-)
IMHO:
+ nie wiem jak wygladaja ceny inwestycja w Mysiadle, ale dotychczas cenowo
Nasza Willa (czy tez obecnie Nasze Miasteczko/a) wygladala atrakcyjnie - teraz
ceny powariowaly, wiec troche ciezko ocenic :-)
+ nie bylo powazniejszych obsuniec terminowych (ca 1-1,5 mca.. czyli w naszych
realiach nieduzo ;-) )
+ projekty sa sensowne.. oczywiscie mozna wymyslac rozne wariacje
wykonczeniowe.. ale ogolnie sa OK.
+ jakosc obslugi klienta sie poprawia - nie ma juz takiej prowizorki jak we
wczesniejszych inwestycjach
+ znosna jakosc materialow wykonczeniowych (stolarka, osprzet)
+/- jakosc wykonczenia jest..srednia. zdarzaja sie mniejsze i wieksze wpadki.
sciany po skosie, nienormatywne otwory drzwiowe, wlaczniki swiatla we
framudze :-D, zwalone wylewki. Ale nie oczekujmy cudow. robia to ludzie i tez
moga czegos nei dopilnowac. Skanska tez potrafi cos zwalic.. a kosztuje ciut
wiecej ;-) Moim zdaniem nie jest najgorzej.
- umowy sa praktycznie nienegocjowalne - przy probach "bycia twardym" jak
wspomnial Diveliusz czasami okazywalo sie ze wymarzone przez nas mieszkanie
zarezerwowal juz ktos inny..(chyba ze cos sie zmienilo w NW...:-) ale przy
obecnym popycie na mieszkania nie podejrzewam..:-))zgadzam sie z nim co do
jakosci umow - sa.. jak u wiekszosci developerow... ;-)
to tak garsc spostrzezen. Ja jakis czas temu odebralem szumnie zwany
apartament.. i jestem zadowolony. spokojnie polecilbym tego developera z malym
ale: nie oczekujmy cudow za te pieniadze ;-)
Sa developerzy lepsi (np. sedno).. ale ceny sa u nich tez sa duzo lepsze. w
porownaniu do mrowkowisk multi hekka czy tragedi budowlanych JW Destruction ;-)
NW jest OK ;-). Przynajmneij mam mieszkanie,a nie skonczylem jak moj znajomy
ktoremu developer (SUPO) wspanialomyslnie zwrocil zaliczke rezerwacyjna,
wyrazil szczery zal ze nie udalo mu sie wywiazac ze umowy wstepnej..(minal
termin uzyskanai pozwolenai na budowe) i zaproponowal kupno tego samego
mieszkania w promocyjnej cenie wyzszej o jedyne 25% :-]
W koncu mamy developerski zachod.. dziki zachod. ;-)
pozdrawiam,
/Wito
Temat: APEL do kochających Wrocław
gdyby to bylo takie proste!
po pierwsze, to miasto doklada sie do remontu w takim udziale procentowym jaki
w danej kamienicy jest miasta. jesli ma 20% to doklada 20% wartosci remontu,
jesli ma 10% to doklada 10% itd. dlatego koszty remontu na glowe sa tak
wysokie. a pamietajcie o tym, ze ja mowie wylacznei o elewacji o stolarce
okienno-drzwiowej. a co z piwnicami [czesc jeszcze od powodzi nei byla
remontowana!!!], dachami, schodami na klatkach schodowych, malowaniem tych
klatek, ze o stropach, przewodach kominowych, ktore czesto sie sypia nie
wspomne nawet. [a jednak wspomnialem :)] a co powiecie na fakt, ze czesc z tych
kamienic ma wspolne kible na korytarzu??? a co z ogrzewaniem????
takze calkowity koszt remontu kamienicy, szedlby w miliony!!! a w kazdym razie
w setki tysiecy. a takich kamienic ile jest we wroclawiu?

druga rzecz to to, ze nawet jesli by bylo tak ze miasto doklada polowe do
remontu [a tak juz nei jest, bylo tak kiedys, ale juz nei jest] to miasto
musialo by dysponowac ogromna suma kasy na remonty takie. prawda jest taka, ze
nie dysponuje, i nie wiem czy kiedykolwiek bedzie. dlatego mowi sie o tym, ze
oplaca sie miastu pozbyc tych budynkow za symboliczna zlotowke. ale tu wracamy
do tego co bylo na pczatku, czyli calosci kosztow ponoszonych przez lokatorow.

no i na koniec pomysl z biurami, sklepami i pubami. powierzchni biurowych we
wroclawiu mamy wystarzajaco duzo, jesli nei za duzo. wiec biurami nie wiele
osob bedzie zainteresowanych.
sklepow tam jest i tak od grom ai troche. kto mieszka w srodmiesciu ten dobrze
wie ile tu jest roznych sklepow i zakladow produkcyjnych z takimi egzotycznymi
jak produkcja kitu, uszczelek gumowych czy plisowanie spudnic :)
no a co do pubow, to nie problem jest otworzyc, tylko problem jest utrzymac
sie. a klientow to sila bedzie wlasciciel pubu zaganial do siebie? a jak
otworzy wyszynk napojow procentowych za niewielka cene, to mu sie szybko
okoliczny lumpenproletariat zejdzie.

swego czasu slyszalem o pomysle proponowanym przez MPEC. oni montuja ogrzewanie
i ciepla wode [a teraz tez internet nawet :)] w zamian remontuja kamienice. oni
zyskuja nowych - WIECZNYCH !!!!! - klientow, a budynek jest remontowany. to
jest dobry pomysl, ale niestety raz tylko o tym slyszalem i potem nie znalazlem
nigdzie potwierzenia.Temat: remont cerkwi w Olchowej
remont cerkwi w Olchowej
ZBIÓRKA NA REMONT CERKWI W OLCHOWEJ

Szanowni Państwo zapraszamy do wsparcia naszych działań mających na celu
wykonanie prac remontowych w zabytkowej kamiennej cerkwi pw. Soboru Matki
Bożej we wsi Olchowa w gminie Zagórz na Podkarpaciu. Obiekt został wybudowany
w 1867 lub 1887r., mimo niewielkich rozmiarów (12,7x7m) wyróżnia się
harmonijną sylwetką i urokliwą lokalizacją na niewielkim wzniesieniu pośród pól.

Podczas dwuetapowych działań mamy zamiar zabezpieczyć obiekt przed dalszą
degradacją oraz wykonać remont. Podczas etapu remontowego wykonamy następujące
prace: ustabilizowanie odchylającej się ściany przedsionka, wymiana
zdegradowanych elementów drewnianych więźby dachowej i stropu nad parterem
(oraz deskowania sufitu), z odwzorowaniem ich pierwotnych wielkości i złączy,
wykonanie drewnianych drabiniastych schodów policzkowych na poddasze
właściwych dla obiektów z epoki, wymiana pokrycia dachowego na gontowe,
wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej o podziałach, kształtach profili i
okuciach odpowiadających podobnym obiektom (współczesnym cerkwi w Olchowej),
uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych – z ewentualnym pozostawieniem
„świadków” prezentujących wiązanie elementów kamiennych ściany, doprowadzenie
instalacji elektrycznej, umożliwiającej instalację oświetlenia, sygnalizacji
alarmowej i czujników dymowych.

Stan zachowania budynku można zobaczyć pod:

picasaweb.google.pl/stowarzyszeniedmk/StanBudynkuCerkwiWOlchowejGminaZagRzPowiatSanokWojPodkarpackie#
Zapraszamy do realizacji wsparcia również poprzez zakup cegiełki. Wpłat proszę
dokonywać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem "Olchowa". Oto niezbędne dane:

Stowarzyszenie DZIEDZICTWO MNIEJSZOŚCI KARPACKICH
ul. Filtrowa 19, 38-540 Zagórz
tel. 013 46 22 670, kom. 0 695 66 48 06
KRS 0000237140 NIP 687-182-47-47 REGON 180052187
dmk.witryna.org, email: mniejszości_karpackie@tlen.pl

Podkarpacki Bank Spółdzielczy / Sanok 43 8642 0002 2001 0072 3127 0001
Zapraszamy też do wsparcia innych działań. Z poważaniem Zarząd SDMK.
Temat: DLACZEGO TAK BRZYDKO
bloki moga byc gustowne
i interesujace architektonicznie. Tzn mysle o budynkach wielomieszkaniowych.
Francja ma na to b. dobre przyklady. Buduje sie bloki otwarte na slonce, z
tarasami, ciekawymi promenadami. Ale to jest charakterystyczne dla krajobrazu
miejskiego i duzego miasta a nie wsi.
Bloki na wsi to zgroza- choc moze za 100 lat bedziemy zmuszeni budowac jakies
hodowle hydroponiczne i dziwne szklane twory polaczone korytarzami ale to raczej
daleka przyszlosc.
Kamienne szare bloki z widocznymi polaczeniami plyt to zgroza i w miescie.
A potrzeba estetyki na pewno jest bo jest i na wsi- widac ze ludzie sadza
kwiatki choc sa biedni. To blad twierdzic ze jej nie ma.
Bogatsze miasta moga sobie pozwolic na b. globalne zarzadzanie projektami
architektonicznymi i kontrole nad wygladem fasad i calosci planu. Biedne w
Polsce wciaz nie. Kiedys nie moglam zniesc tego ze w wielu miejscach np na
Stegnach w W-wie gdzie ludzie budowali domy zakladajac wlasne spoldzielnie nie
mogli sie dogadac co do jednego wspolnego wygladu zewnetrznego segmentu, albo
conajwyzej 2-3 dopuszczalnych opcji. W efekcie na jednym planie segmentu zrobili
sieczke wykonczeniowa, z innymi rodzajami dachow, otynkowania, wykonczenia i
stolarki okiennej i drzwiowej. Wyglada to fatalnie i bardziej przypomina
przypadkowo zlepione slumsy niz porzadne, projektowane osiedle.
Potem pojawilo sie troche lepszych i lepiej zorganizowanych spoldzielni.
Potrzeba estetyki z cala pewnoscia jest. Brakuje umiejetnosci dogadania sie przy
projektach wymagajacych wspolnej akceptacji owego ostatecznego ksztaltu
estetycznego a najczesciej w wielu miastach- pieniedzy na oplacenie architekta
nadzorujacego calosc. Zreszta architekci sa w Warszawie np koszmarnie drodzy.
Zarowno ci od projektow zabudowan, jak i ci od terenow zieleni i powierzchni
uzytkowych. Wciaz niedopracowane sa praktycznie normy wykonawcze w wielu
dziedzinach, cenniki sa bardzo ogolne. Kolejna polska bolaczka, kompletnie
nieinteresujaca ustawodawcow.Temat: p. Bebiak - przeniesienie własności
Witam Panią i jednocześnie przepraszam za zwłokę, ale kilka spraw niestety
zabrało mi mnóstwo czasu.
Sytuacja wygląda następujaco:
- właścicielem działki z domem chcemy być oboje z żoną ( nie wiem jakie to ma
znaczenie, ale jeżeli korzystniej jest zrobić to tylko na żonę to pewnie
wybierzemy korzystniejszy wariant)
- do tej pory nie otrzymaliśmy od teściowej żadnej darowizny, ani ja ani jej
córka czyli moja żona
- cała nieruchomość jest własnością wyłącznie teściowej, teść żyje, ale nie
figuruje w żadnych papierach Natomaist teściowa nabyła tę nieruchomość poprzez
darowiznę otrzymaną od swojego ojca - pół działki - a drugie pół dokupiła. Z
tym, że darowiznę otrzymała jeszcze w czasie gdy była panną, natomiast gdy
dokupowała drugą część była już mężatką, z tym, że też tylko ona figurowała
jako nabywca. A wszystko to działo się w latach 70-tych
- Na działce stoi dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy. W domu zamierzamy
mieszkać, a budynek gospodarczy na razie zostawić niewykorzystany - kiedyś
musimy go przerobić na garaż lub coś innego. Dom ma pow. użytkowej 63,9 m
- ani żona ani ja nie mamy żadnej innej nieruchomości
- wartość nieruchomości ( samej działki ) wynosi około 52.000 zł. Nie wiem czy
wskazane jest branie pod uwag wartości budynku gopodarczego, jeżeli tak to
przyjmijmy 10.000 zł
- wartość domu - znajoma przed rokiem robiła coś podobnego, co my teraz chcemy
zrobić, a że dom ma niemal identyczny, to wartość oceniono na ok. 45.000 zł.
Dlaczego tak mało ? Nasz dom został zbudowany w latach 80-tych i generalnie do
przeróbki nadaje się większość elementów: instalacja c.o., instalacja
elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa, dom jest nieocieplony, do wymiany
dach - pokrycie z eternitu i słaba już konstrukcja, itd. Myślę, że wartość
naszego domu to 50.000 zł
- Pytanie dodatkowe ode mnie; nie jestem jeszcze zameldowany u teściowej
(żona tak). Pyatnie czy najpierw muszę być zameldowany pod tym adresem, czy
można to zrobić później?

Pozdrawiamy gorąco i liczymy na Panią
Ela i DarekTemat: Remont cerkwi w Olchowej
Wspomóżmy remont cerkwi w Olchowej!
W minioną niedzielę wybrałem się do Olchowej zrobić trochę zdjęć
cerkwi jeszcze przed planowanym odnowieniem. Warto mieć takie fotki,
aby przekonać się później jak wiele pracy włożono w obiekt podczas
remontu.

Opuszczona cerkiewka w Olchowej jest pięknie usytuowana na
niewielkim wzniesieniu pośród pól. Kilkaset metrów dalej na północ
znajduje się stary cmentarz, użytkowany do dzisiaj (we wsi jest
również kościół filialny wybudowany po wojnie). Remont dawnej
unickiej świątyni w Olchowej to pokłosie inwentaryzacji kilku
zrujnowanych murowanych cerkwi, przeprowadzonej z inicjatywy SDMK
latem ubiegłego roku. W kolejce do odnowienia czekają jeszcze
obiekty w Tarnawie Górnej, Mrzygłodzie i Króliku Wołoskim.

Jak widać na zdjęciach, olchowska cerkiewka znajduje się w bardzo
złym stanie technicznym i właściwie to już jest ostatni moment na
jej ocalenie. Martwię się nawet, czy odchylająca się ściana
przedsionka nie runie jeszcze przed rozpoczęciem robót. W świątyni
brakuje stolarki okiennej i drzwiowej, nie zachował się też na
miejscu żaden element dawnego wyposażenia. Symboliczny drewniany
krzyż pojawił się tam całkiem niedawno. Do wymiany kwalifikuje się
przynajmniej część drewnianej konstrukcji dachu i całe poszycie.
Planowane jest zastąpienie blachy gontowymi klepkami, co jeszcze
niewątpliwie doda cerkiewce uroku. Jednym słowem szykuje się remont
kapitalny, związany ze znacznymi wydatkami.

Bez Waszego finansowego wsparcia trudno będzie podołać tak
kosztownemu przedsięwzięciu. Tym mocniej proszę o hojność dla tego
wspaniałego dzieła. Zachowajmy tę cząstkę dawnych Bieszczadów dla
siebie i dla przyszłych pokoleń!

fotoforum.gazeta.pl/uk/Cerkiew%2520w%2520Olchowej,tawnyroberts.htmlTemat: Warnijskie noziny
W kamnianicy
miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,3750305.html
Kamienica przy pl. Bema 3 to jeden z trzech najpiękniejszych - obok budynku
dawnego seminarium duchownego i sąsiedniej Villi Martha, wyróżniającej się
charakterystycznymi wieżyczkami i zdobieniami na elewacji - budynków w tym
miejscu. Uda się ją wyremontować dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej - część
pochodzi z programu na rewitalizację zdegradowanych terenów miejskich i
przekazał je urząd marszałkowski, reszta ze środków na wsparcie instytucji
współpracujących z biznesem - jej właścicielem jest Warmińsko-Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, więc jego przebudowa odbywać się
będzie pod okiem konserwatorów - zachowana ma być stolarka okienna i drzwiowa
oraz polichromie ścienne, odnowiona klatka schodowa. Bożena Cebulska, prezes
agencji, mimo że pieniądze na tę przebudowę są już zarezerwowane, jest ostrożna
w opowiadaniu o przyszłości kamienicy. - Póki nie wybierzemy wykonawcy i nie
zacznie się jej remont, póty nie stanie choć jeden płotek, nie ma co zapeszać -
mówi.

Kamienica remontowana przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego
może stać się kolejnym przykładem budynku uratowanego przed degradacją, dzięki
temu, że należy do instytucji. W ostatnim czasie udało się odnowić budynek
byłej rejencji przy ul. Emilii Plater - teraz jest tu sąd administracyjny i
urząd marszałkowski, budynek prokuratury przy ul. Kopernika, a w najbliższym
czasie jest szansa na remont pięknej kamienicy na rogu Dąbrowszczaków i
Mrongowiusza, którą dostał Miejski Ośrodek Kultury.

Takiego szczęścia nie mają kamienice, które są w rękach wspólnot mieszkaniowych
lub prywatnych inwestorów. Najbardziej znane przykłady niszczejących budynków
lub których remonty przedłużają się, to dawny Samowar przy ul. Dąbrowszczaków,
kamienica przy ul. Okopowej, a ostatnio także budynek dawnego seminarium przy
pl. Bema 2.

A jó dzisiaj zidziała ta kamnianica Pod Samowarem. Czarna rozpacz - eszcze rok
abo pu i nie bandzie co remontować.
Temat: Muzeum
Muzeum działa już od 15 lat, tyle tylko, że nie w "naturalnym" miejscu, jakim
jest zamek dzikowski, ale w pofolwarcznym spichlerzu. Gdy było tworzone nikt w
Tarnobrzegu nie chciał słyszeć o wyprowadzeniu z zamku szkoły. Teraz na
szczęście to się zmieniło, ale generalny remont budynku, którego najstarsza
część liczy ponad 500 lat trzeba odpowiednio przygotować. Wykonano zatem
inwentaryzację architektoniczną zamku, dokonano kompleksowych badań
fundamentów, stropów, ścian, więźby dachowej,tynków oraz istniejących w zamku
instalacji. Opracowano też szczegółowy program zagospodarowania zamkowych
wnętrz, a wszystko to posłużyło do wykonania kompleksowej dokumentacji na
remont i adaptację zamku na Muzeum. Wszystkie te prace, których nie widać, a
które są niezbędne do podjęcia remontu trwały przeszło dwa lata (nie mówiąc o
wcześniejszych kilkunastu latach badań przeszłości zamku dokonanych przez
tarnobrzeskie Muzeum). Remont należało podzielić na dwa etapy, ponieważ na rok
2006 przypadła "końncówka" funduszy unijnych, jakie można było realnie
pozyskać. Mimo wielu wniosków i niewielkiej kwoty jaka przypadła do podziału na
owe wnioski udało się pozyskać pierwsze pieniądze. Teraz o następne będzie
znacznie łatwiej, bo jest już kompletna dokumentacja remontowa (a to jest
podstawa do podjęcia starań o pieniądze unijne !), a poza tym na lata 2007-2013
środki z UE będą nieporównanie większe niż do tej pory. Może rok 2012 wydaje
się ludziom zbyt odległy, ale zamek jest w bardzo złym stanie technicznym (żeby
nie powiedzieć - fatalnym), więc wymaga np. podbicia, wzmocnienia i
zaizolowania oraz sklamrowania fundamentów, wprowadzenia kompletu nowych
instalacji (elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna,
przeciwpożarowa, przeciwwłamaniowa, klimatyzacyjna)częściowej wymiany i
wzmocnienia więźby dachowej, wymiany pokrycia dachów, stolarki okiennej i
drzwiowej, oraz posadzek i podłóg, budowy windy dla niepełnosprawnych, wreszcie
konserwacji wszystkich elementów zabytkowego i artystycznego wystroju i
wyposażenia, ponadto założenia nowych tynków, naprawy zegara wieżowego,
pokrycia na nowo hełmu wieży itd. Niezależnie od tego czasu, wielu zabiegów
organizacyjnych, konserwacji no i zdobycia odpowiednich pieniędzy wymaga
zgromadzenie rozproszonej po całej Polsce (i nie tylko) zbiorów dzikowskich. To
wszystko wymaga czasu i pieniędzy !!! Ale warto się starać i uzbroić w
cierpliwość, bo zamek w Dzikowie będzie piękniejszy niż był kiedykolwiek w
swojej historii, a na dodatek będzie jednym z najciekawszych tego rodzaju
muzeów w Polsce ! Zapewniam - będzie prawdziwą chlubą i dumą Tarnobrzega !!!Temat: DLACZEGO TAK BRZYDKO
Ale kazda prawda ma wyjatki
sa w Polsce ludzie z gustem. Tylko jest ich malo. A nowoczesnosc to tez nie
zawsze estetyka. Mnie razi to ze tradycja to ciezkie holenderskie lawy a nie np
wiktorianska surowosc.
Jestem jednak pewna ze to przyjdzie w miare rowniez z pieniadzem. NIemcy sa
bogaci w stos. do nas, uwielbiaja komfort i nowoczesnosc a przecietnie gustu nie
maja. Gdyby ich projektanci nie narzucali im z gory wygladu pewnych partii
miast byloby koszmarnie. NIgdzie tez nie ma tylu sklepow sprzedajacych kicz. W
prywatnych mieszkaniach bywa wrecz potwornie. Ale tu wszyscy ida za tym co
pokazuje sie na bilboardach. Czyli co tydzien pod domami stoja sterty mebli bo
kazdy kto sie przeprowadza wymienia je na nowe, albo oddaje.
To co razi to to iz czesc tych piekielnie bogatych w Polsce szerzy rynek na
bezguscie. Przecietna inteligencja urzadza sie skromnie w Polsce i gustownie.
Ktos o czyms tu napisal ale nie do konca wszystko wyjasnil. DDR pod wzgledem
estetyki jest zniszczony daleko bardziej a odbudowa wychodzi mu wrecz fatalnie.
Gdyby nie polscy restauratorzy miasteczek w Harzu dobudowano by tu zamiast domow
z plyt, wsrod klasztorow i kamienic - domy ze szkla. I tak sie tu przecietnie
robi choc miasta stac na rozbiorke domow z plyt, o czym w Polsce nie ma mowy, bo
ludzie w nich mieszkaja. Ach i sa tu jeszcze stare przepiekne secesyjne
kamienice, ktore w Polsce np w Warszawie w wiekszosci zburzono. Niemcom
wystarczy je otynkowac. Nawet pieknie rzezbiona stolarka okienna i drzwiowa (w
Polsce ze swieczka szukac, a przeciez bezrobocie) wymaga tylko wymiany szyb i
renowacji. Ot i cala prawda.
Jak sie o czyms pisze warto temat wyczerpac do konca. Wzory Ikea´owskie to nie
wszystko. Smak mozna tez zachowac w tradycyjnym wzornictwie jesli sie czuje
gdzie pasuje barok, a gdzie secesja.Temat: Remont cerkwi w Olchowej
Remont cerkwi w Olchowej
"ZBIÓRKA NA REMONT CERKWI W OLCHOWEJ"

Szanowni Państwo zapraszamy do wsparcia naszych działań mających na
celu wykonanie prac remontowych w zabytkowej kamiennej cerkwi p.w.
Soboru Matki Bożej we wsi Olchowa w gminie Zagórz na Podkarpaciu.
Obiekt został wybudowany w 1867 lub 1887 r. i mimo niewielkich
rozmiarów (12,7 x 7 m) wyróżnia się harmonijną sylwetką i urokliwą
lokalizacją na niewielkim wzniesieniu pośród pól.

Podczas dwuetapowych działań mamy zamiar zabezpieczyć obiekt przed
dalszą degradacją oraz wykonać remont. Podczas etapu remontowego
wykonamy następujące prace: ustabilizowanie odchylającej się ściany
przedsionka; wymiana zdegradowanych elementów drewnianych więźby
dachowej i stropu nad parterem (oraz deskowania sufitu), z
odwzorowaniem ich pierwotnych wielkości i złączy; wykonanie
drewnianych drabiniastych schodów policzkowych na poddasze
właściwych dla obiektów z epoki; wymiana pokrycia dachowego na
gontowe; wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej o podziałach,
kształtach profili i okuciach odpowiadających podobnym obiektom
(współczesnym cerkwi w Olchowej); uzupełnienie tynków wewnętrznych i
zewnętrznych z ewentualnym pozostawieniem „świadków” prezentujących
wiązanie elementów kamiennych ściany; doprowadzenie instalacji
elektrycznej umożliwiającej instalację oświetlenia, sygnalizacji
alarmowej i czujników dymowych.

Stan zachowania budynku można zobaczyć pod linkiem:
picasaweb.google.pl/stowarzyszeniedmk/StanBudynkuCerkwiWOlchowejGminaZagRzPowiatSanokWojPodkarpackie#

Zapraszamy do wsparcia realizacji również poprzez zakup cegiełki.

Wpłaty proszę dokonywać na konto Stowarzyszenia z
dopiskiem "Olchowa". Oto niezbędne dane:

Stowarzyszenie DZIEDZICTWO MNIEJSZOŚCI KARPACKICH
ul. Filtrowa 19, 38-540 Zagórz
tel. 013 46 22 670, kom. 0 695 66 48 06
KRS 0000237140, NIP 687-182-47-47, REGON 180052187
dmk.witryna.org, e-mail: mniejszości_karpackie@tlen.pl

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku
Nr konta: 43 8642 0002 2001 0072 3127 0001

Zapraszamy też do wsparcia innych naszych działań.

Z poważaniem zarząd SDMK.
Temat: Oferta nie odpowiada SIWZ - pytanie.
Oferta nie odpowiada SIWZ - pytanie.
Mam pytanie.
Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 2. Zarzucił oferentowi niezgodność opisów w kosztorysie
ofertowym w stosunku do kosztorysu ślepego. Zamawiający wprowadził
zmiany w opisach pozycji kosztorysowych bez dodania
adnotacji "analogia" lub "analiza własna" oraz bez podania nakładów,
a kosztorys ślepy miał formę książki przedmiarów bez
uszczegółowienia. Różnice pomiędzy kosztorysami wyglądają
następująco np.
1. kosztorys inwestorski - wykonanie poduszek cementowych pod belki,
kosztorys ofertowy zgodnie z podstawą wyceny bez
adnotacji "analogia" z opisem - uzupełnienie niezbrojonych ścian o
gr. 20 cm z betonu monolitycznego,
2. w robotach betonowych oferent pominął rodzaj betonu B25 zawarty w
opisie w koszt. inwestorskim,
3. montaż koryt w posadzkach (pozycja z KNR na roboty elektryczne) -
zarzucono oferentowi, że koryta przedstawione w kosztorysie są nie
tymi korytami jakie miał na myśli zamawiający (oczywiście kosztorys
ślepy w formie książki obmiaru nie ukazywał nakładów do pozycji),
3. kosztorys ślepy - obudowa pionów instalacyjnych i wentylacji
mechanicznej z płyt GK na konstrukcji z profili zimnogiętych,
kosztorys ofertowy - (zgodnie z opisem KNR) okładziny jednowarstwowe
z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych
bezpośrednio do stropu,
4. w pozycji na wykonanie gładzi gipsowych zamawiający dodał
opis "ze wzmocnieniem narożników zewnętrznych kątownikami" bez
adnotacji "analogia" oraz bez podania ewentualnej zmiany lub dodania
nakładu,
5. w kolejnej pozycji dokonał w opisie zmiany szerokości parapetów
(z 30 cm zgodnie z KNR na 45cm) bez adnotacji i wyjaśnień do nakładu
j.w.,
6. w jednej pozycji zasugerował konkretny typ materiału i
konkretnego producenta, oferent pominął ten opis wyceniając materiał
zgodnie ze specyfikacją co uznane zostałą za błąd,
7. w pozycjach dotyczących stolarki drzwiowej zamawiający wymagał
montażu stolarki drzwiowej szklonej szkłem bezpiecznym podając
następnie w opisie typ drzwi zgodnie z oznaczeniem w projekcie,
oferent do opisu pozycji jaka występowała w pozycji KNR dodał
jedynie opis z typem drzwi które jednoznacznie scharakteryzowane
były w załączonym projekcie, co uznano za niewystarczające,
8. pozycje dotyczące wykonania powłoki bezspoinowej zmywalnej na
ścianach (KNR na malowanie farbami emulsyjnymi) opatrzone przez
zamawiającego adnotacją "analogia" nie zawierały szczegółowych
nakładów na materiały stosowane w konkretnym systemie. Oferent
dokonał wyceny pozycji na bazie nakładów występujących w danej
pozycji KNR kalkulując koszt materiałów na poziomie umożliwiającym
wykonanie danej czynności prawidłowo. Oczywiście opis do pozycji
oferent zmienił zgodnie z kosztorysem ślepym.

Podsumowywując:
Oferent załączył do SIWZ książkę przedmiarów bez nakładów oraz
projekt. Poprzez modyfikację opisów pozycji bez adnotacji "analogia"
lub "analiza własna" wprowadził (być może) w kosztorysie
inwestorskim zmiany w nakładach, których nie udostępnił oferentowi.
W większej części zmiany te miały charakter czysto kosmetyczny nie
wpływający nakłady czy też na wycenę pozycji (np. Obudowa pionów z
płyt GK, a Obudowa z płyt GK). Jeżeli zmiany miały wpływ na cenę
czynności oferent dokonał właściwej wyceny bazując na nakładach
wynikającyc z odpowiedniej tabeli KNR. W druku oferty oferent zawarł
oświadczenie "Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich
warunków zawartych w SIWZ" czym przypieczętował, że całość
inwestycji opisanej kosztorysami, projektem i SIWZ została wyceniona
zgodnie z zapisami w nich zawartymi.
Czy w przedstawionej tu sytuacji faktycznie mamy doczynienia z
ofertą która nie odpowiada treści SIWZ, czy raczej tekstem nie
zgodnym z SIWZ. Czy postawienie kropki w innym miejscu niż
zamawiający potraktowane będzie w identyczny sposób?Temat: Newsletter 17
Nowe osiedle WPB na Muchoborze Wlk (więcej info)
Nowe osiedle ma Muchoborze Wielkim

Maciej Miskiewicz 27-04-2005 , ostatnia aktualizacja 27-04-2005 14:30

- To idealna oferta dla młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają karierę
zawodową lub studia - mówi Halina Mikołajczak z Wrocławskiego Przedsiębiorstwa
Budowlanego

Wrocławski deweloper właśnie rozpoczął budowę pierwszego w naszym mieście
osiedla małych mieszkań. Powstanie ono przy ul. Mińskiej i Roślinnej na
Muchoborze Wielkim.

To kolejna inwestycja WPB. Spółka działa na wrocławskim rynku budowlanym od
1957 r. Ostatnie realizacje to osiedla przy ulicach Jaracza, Koziej, Przyjaźni-
Partynickiej. W sumie WPB wybudowało tam 635 mieszkań.

W kameralnej zabudowie

Nowe osiedle powstaje w otoczeniu niskiej zabudowy jedno- i wielorodzinnej. W
pobliżu znajdują się przedszkola .szkoły podstawowe, gimnazja i licea,
przychodnie zdrowia oraz lokale handlowo-usługowe (np. Biedronka, Lidl).

W centralnym miejscu "starego" Muchoboru znajduje się zabytkowy kościół. -
Niewątpliwym atutem lokalizacji jest bliskość obiektów sportowych (basen, hala
sportowa, siłownie) oraz terenów rekreacyjnych - w tym promenady spacerowej
wzdłuż Ślęży i Park Tysiąclecia - zachwala Halina Mikołajczak.

Deweloper podkreśla dobre skomunikowanie dzielnicy z innymi częściami miasta.
Do centrum miasta można dostać się na dwa sposoby : ul. Krzemieniecką do al.
Hallera i dalej na Krzyki albo ul. Grabiszyńską do Śródmieścia lub ul. Mińską
do ul. Strzegomskiej i dalej do Starego Miasta . Nowo wybudowana estakada na
Gądowie i most Milenijny zapewniają szybki dojazd do osiedli Kozanów i
Popowice,oraz do dzielnic w północnej części miasta. Podobnie łatwo można
dostać się do centrum handlowego w węźle bielańskim, z którego prowadzą drogi
wylotowe z miasta. Połączenia z innymi dzielnicami miasta zapewniają autobusy
119 i 117.

Przede wszystkim młodzi

Osiedle powstaje z myślą głównie o młodych ludziach rozpoczynających pracę
zawodową lub studia. Autorami projektu budynków są architekci z Autorskiej
Pracowni Architektury HUBKA.

W trzech pięciokondygnacyjnych budynkach będzie 212 mieszkań jedno- i
dwupokojowych o powierzchni od 27 do 52 mkw. - Prawie 90 proc. lokali to
kawalerki, o powierzchni poniżej 39 mkw., z aneksami kuchennymi i sypialnymi.
Pozostałe to lokale dwupokojowe. O powierzchni do 52 mkw. - wymienia deweloper.
Wszystkie mieszkania mają balkony.

Trzy trójkąty

Każdy z trzech budynków został zaprojektowany na planie trójkąta. Dwa z nich
(budynki A i C) to obiekty jednoklatkowe z trzonem komunikacyjnym
zlokalizowanym centralnie w budynku oraz galerią wokół trójkątnego atrium.
Atrium przykryte będzie szklanym świetlikiem o stalowej konstrukcji. - To da
efekt większej przestronności - zachwala Halina Mikołajczak.

W trzecim budynku (B) przewidziano dwie klatki schodowe umieszczone na
przeciwległych narożnikach wewnętrznego dziedzińca. W jego centrum znajdzie się
element małej architektury. Dziedziniec jest niezadaszony. Ma charakter
ogólnodostępny, z możliwością zamykania w godzinach nocnych.

Wszystkie trzy budynki są wyposażone w windy i całkowicie dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. W podziemiach znajdują się garaże podziemne dla
około 40 samochodów. Przy budynkach wzdłuż ciągów komunikacyjnych przewidziano
miejsca postojowe.

Budynki będą stawiane w technologii tradycyjnej. Ściany konstrukcyjne z
pustaków ceramicznych, stropy typu filigran. Stolarka okienna z PCV. Ciepło do
budynków docierać będzie z sieci miejskiej (MPEC). Nie będzie instalacji
gazowej. Będą natomiast wszystkie pozostałe, niezbędne instalacje: elektryczna,
wodno-kanalizacyjana, c.o. telefoniczna, internet, tv, domofonowa. Wszystkie
media będą opomiarowane.

Gotowe do zamieszkania

Mieszkania będą wykonane "pod klucz ". W standardzie deweloper przewiduje: w
pokojach i przedpokoju panele podłogowe, w łazience i aneksie kuchennym podłogi
z płytek gresowych, a na ścianach płytki ceramiczne, pełną armaturę sanitarną,
w kuchni zabudowę meblową z płytą ceramiczną, zlewozmywakiem i pochłaniaczem
zapachów, stolarkę drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną drewnianą, okleinowaną.

- Już dziś każdy może się przekonać jak będą wyglądały mieszkania. Model
przykładowego lokum w skali 1:1 można obejrzeć w siedzibie naszej spółki przy
ul.Grabiszyńskiej 85 - podkreśla Halina Mikołajczak.

Cena mkw. powierzchni użytkowej mieszkania to 3690 zł (brutto z gruntem). Garaż
kosztuje 25 tys. zł (brutto). Istnieje możliwość wpłaty w ratach. - Pomagamy w
uzyskaniu kredytów - zapewnia deweloper.

Kiedy lokatorzy wprowadzą się do swoich mieszkań? Budowa pierwszego budynku już
się rozpoczęła - zakończenie planowane jest na wrzesień 2006 r. Całe osiedle
będzie gotowe do końca września 2007 r.
Temat: Koniec mieszkaniowej hossy - deweloperzy nie mo...
Zakupiliśmy z żoną mieszkanie w Orlexie w Wejherowie około 5 lat temu. Jakieś 2
lata temu mieszkanie kupiła również moja rodzina.
Nasza ocena:
- generalnie jakość za oferowaną cenę, mieszkania te na pewno nie są "na lata",
od momentu zakupu popękały tynki, szczególnie pod oknami i zrobiła się
"szachownica" konturów pustaków; podczas wiercenia otworów w ścianie trzeba się
liczyć z odpadnięciem sporych płatów tynku dookoła otworu; kratek wentylacyjnych
lepiej nie ruszać w ogóle, bo można taką wyciągnąć razem z kołkami ze ściany; o
dziwo otwory drzwiowe za niskie aby zmieścić ościeżnicę drzwiową w Polskiej
Normie i trzeba je "podnosić"; nielogicznie i niekonsekwentnie umieszczone
przewody doprowadzające górne światło - nie wiadomo, w którym momencie czasami
nie przewierci się kabla w suficie...
- brak wentylacji przystosowanej do obsługi wyciągów kuchennych, jednym słowem
zakaz podłączania okapów do wentylacji kuchennej
- niska jakość stosowanych materiałów wykończeniowych, tania stolarka okienna,
włączniki świateł, gniazdka, regulatory ogrzewania (psują się w pierwszych
tygodniach używania" itd, itp.
- bardzo nieprzyjemna polityka dewelopera we współpracy ze wspólnotami
mieszkaniowymi i mieszkańcami - po oddaniu osiedla ustanawiany jest jeden
zarządca i administrator czyli firma BON, powiązana rodzinnie z właścicielami
Orlexu, dodatkowo "tajemnicza" firma Finmar, która nagle okazuje się
właścicielem terenów postojowych samochodów i karze sobie za nie słono płacić
(chociaż informacja na temat osiedla mówi tylko o "możliwości zakupienia"
miejsca postojowego, wygląda to tak jakby Orlex, po oddaniu osiedla próbował
"wydusić" od mieszkańców jeszcze więcej kasy niż to co włożyli w zakup
mieszkania (zamknięte nawet miejsca postojowe na parkingu przed sklepami), ilość
miejsc postojowych około dwukrotnie mniejsza niż ilość mieszkań, brak wolnych
postojów dla przyjezdnych, a tereny, na których mogłaby swobodnie parkować
"nadwyżka" samochodów zamykana przez Orlex z powodu bliżej nieokreślonych
dalszych inwestycji
- beznadziejne dojazdy oraz infrastruktura na osiedlu czyli Osiedla
funkcjonująca z dala od ulic i chodników (wyspa na środku łąki z drogą
poprowadzoną płytmai betonowymi lub żwirem;); obrzydliwe śmietniki, postawione
drogach osiedlowych, uniemożliwiające bezpieczną jazdę samochodem; kostka
położona na słabej jakości gruncie - zapadające się studzienki; brak chodnika,
jest tak na prawdę tylko ulica - aż strach wypuszczać dzieci; brak placów zabaw,
boisk i miejsc rekreacyjnych, tak pięknie przedstawionych w folderach i na
planach osiedli; kompletny brak zieleni
itd, itp

Co przyjemnego? W sumie tylko cena.
W momencie nabywania mieszkania niestety nie mieliśmy zbyt dużego wyboru.
Decyzja o wyborze Orlexu polegała tylko i wyłącznie na dostępności kredytu i
przystępnej cenie metra kw. Gdybym miał wybierać w tej chwili myślę, że nie
dokonałbym takiego samego wyboru. Poszukałbym czegoś droższego ale porządniej
wykonanego i zorganizowanego, w czym przyjemnie i spokojnie mógłbym egzystować z
rodziną. No i gdyby nie ta okolica. Wejherowo przecież bardzo miłym i spokojnym
miastem jest :)Temat: MIESZKANIE NA OSTATNIM PIETRZE.
i następne dla ciebie znalezione :
Strasznie porysowane szyby i próby zbagatelizowania tego faktu
przez "oddajacych mieszkanie", lekko mówiąc niedopracowane kąty proste i piony
w otworach drzwiowych, niewyrównane i "dzieniegdzie" spękane ściany,
pomalowana tynkiem i poskrobana do żywego stolarka okienna.
: *.acn.waw.pl
Data: 01.08.2003 10:09

Może jednak źle się wyraziłem. Chodziło mi o to że na dole i na góże ściany
było sporo sfalowań jakby wykonawcom zabrakło przyrządów na taką wysokość i
równe tynki są na środku a na końcach (góra dół) zdarzają sie dziwne "prace
ręczne ucznia" jakby ktoś samą kielnią to robił - więc malarze będą musieli
sami to reanimować by wyglądało po ludzku.
Nie zauważyłem zbytniej staranności o mienie kupującego. Co widać po tych
wykończeniach ścian jak i po zniszczeniu szyb i stolarki okiennej (podejrzewam
że brak osłony okien przy tynkowaniu budynku a późniejsze usuwania tynku widać
właśnie tak).
Reasumując odrobina więcej staranności a wynik końcowy byłby znacząco lepszy i
nie wymagałby tylu poprawek które są już jednak dużo więcej pracochłonne i
obniżające morale odbierających.
Tak czy owak nie jest tragicznie.

Autor: Gość: ZZRobert IP

Idalej ten sam: Ja na szcżęscie byłem jako osoba towarzysząca więc mam luźne
podejście ale
właściciel jak na razie nic nie ma usunięte. A czas leci i remont już się
kończy. Wstyd mi za takich fachowców ale może się zmobilizują sami. W
przeciwnym wypadku jedyne wyjście to dać im pismo z ponagleniem a jak nie
zadziała to własną ekipą to zrobić i przedstawić im rachunek do zwrotu
kosztów. Totalna żenada.
Dla "osłody" mój developer też robi kwiatki choć na szczęście nie tej klasy.

Autor: Gość: zz_nowy IP: 193.178.143.*
Data: 03.08.2003 16:32 Ja czekałem na usunięcie usterek ("takie małe usterki
załatwimy szybciutko -
tydzień - dwa i ma pan pęknięcia z głowy...") Gówno załątwili. Moja ekipa to
zrobiła (przynajmniej wiem, że solidnie).

Co do nierównych ścian to w moim mieszkaniu w górnej łazience ściana była
cofnięta (jej lewy koniec względem prawego) o prawie 5 cm. Tak więc mój
fachowiec musiał podwieszać sufit i "naddać" ścianę gipsem. Jakby ruscy
budowali...

Ale ogólnie też jestem z osiedla i z dewelopera zadowolony (to powyżej to tylko
takie małe narzekanie :))

Widzisz sciany ma krzywe a i tak się cieszy

A co do tekj drugiej inwestycji, która podałes. To po króciutkim rozpatrzeniu,
znalazłam informację, ze ma tam być niedaleko lotnisko, to dopiero będzie
hałas, myślę, ze głośniej niz samochody pod oknem z prędkościa 20 km/h, no i
oczywiście słabo rozwinięta infrastruktura: autobus, sklepy, uslugi?????
Zostaje tylko smaochód i samolot.
Poza tym trzeba bdzie jeździć ul. Geodetów, a czytałam ostatnio chyba
w "Pasmie", ze mieszkańcy tej ulicy pewnego dnia po prostu ja zablokowali, bo
nie mogli znisć ciągłego ruchu i korków.
ach jeszcze jedno, sprzedaz mieszkania z kredytem jest możliwe, trzeba isę
tylko dagadać z bankiem i przyszłymi wlasciicelami mieszkania, no iwec czemu
nie sprzedaz tego mieszkania. Próbuje cie namówic chyba od 3 dni, gdyby mi isę
udało byłoby o jednego mniej osobnika, który psuje atmosferę osiedla. doły
kopałbyś wtedy pod inną fimą np. ?
Temat: MZGM wymieni umowy wszystkim lokatorom
MZGM wymieni umowy wszystkim lokatorom
Szanowny Pan Redaktor Sebastian Śmietanowski nasłuchał się o bezprawiu, jakie
chce wprowadzać Prezes MZGM – TBS Sp. z o. o. – Pan Krzysztof Jaworski.
Bardzo dobrze, że Szanowny Pan Redaktor Sebastian Śmietanowski ostrzegł
mieszkańców Płocka o zamiarze nieprzestrzegania prawa przez Pana Krzysztofa
Jaworskiego w uzgodnieniu i porozumieniu z Prezydentem Miasta Płocka Panem
Mirosławem Milewskim.
Na razie jednak zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2001 r. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.):
art. 4. 1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.
2. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale
socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe
gospodarstw domowych o niskich dochodach.
art. 5. 1.Umowa o odpłatne używanie lokalu może być zawarta na czas oznaczony
lub nieoznaczony.
2. Umowa o odpłatne używanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu
gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem lokalu
socjalnego lub lokalu związanego ze stosunkiem pracy, może być zawarta
wyłącznie na czas nieoznaczony, chyba że zawarcia umowy na czas oznaczony
żąda lokator.
3. Właściciel nie może uzależnić zawarcia umowy od złożenia przez lokatora
żądania, o którym mowa w ust. 2.
art. 6a. 1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania
istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających
najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii
elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń
stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.
2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę,
wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.
3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:
1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń
budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia,
2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w
pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie
od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z
jego winy,
3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów
wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej
wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej
instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu,
b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg,
posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.
art. 20. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, gmina może
tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy.
2. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych
i lokali, o których mowa w ust. 3, mogą być wynajmowane tylko na czas
nieoznaczony.
2a. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 4, gmina może także
wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których
gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.
2b. Od podnajemców, o których mowa w ust. 2a, gmina może pobierać czynsz
niższy niż ten, który sama opłaca właścicielowi lokalu.
3. Rada gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
4. Przepisy ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 dotyczące
mieszkaniowego zasobu gminy oraz praw i obowiązków organów gminy stosuje się
odpowiednio do mieszkaniowego zasobu innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz praw i obowiązków organów takich jednostek.
art. 21. 1. Rada gminy uchwala:
1) wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
2) zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest
związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono
lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale
odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się
odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy.Temat: Dworzec butem otwierany
Wyjasnienia i zakonczenie dyskusji
Kończy się remont dworca w Rzeszowie

Remont dworca kolejowego w Rzeszowie należącego do PKP SA jest na
finiszu. Zakończenie prac planowane jest na koniec maja. Remont,
który kosztował ok. 2,5 mln zł, wykonano ze środków własnych PKP SA.

Prace na dworcu w Rzeszowie obejmowały:

wydzielenie informacji dla podróżnych, dodatkowej kasy oraz
dodatkowego lokalu gastronomicznego do samodzielnego wykończenia
przez przyszłego dzierżawcę
wyremontowanie poczekalni dla podróżnych oraz zlokalizowanie w niej
kawiarenki
przystosowanie WC do potrzeb osób niepełnosprawnych, z podjazdem od
strony peronu oczyszczenie i konserwację elewacji z piaskowca w tym
wykonanie attyki nad wejściem głównym wg zaleceń konserwatora
zabytków oraz zlokalizowanie w tym miejscu nowoczesnego zegara z
wyświetlaczem zainstalowanie nowoczesnego zadaszenia nad wejściami
do budynku na elewacji od strony miasta wykonanie łukowego
zadaszenia nawiązującego stylem do attyki oraz wykonanie wejście do
lokalu na I kondygnację wykonanie częściowej wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej wykonanie remontu holu głównego (wykonanie
sufitu podwieszanego, odnowienie malowideł naściennych, wymiana
płytek posadzkowych) wykonanie połączenia holu głównego z
poczekalnią, co wiązało się z przebudową pomieszczeń, wymianą
instalacji.

Stary zegar na budynku dworca został zamieniony na nowy zegar
cyfrowy. Stan techniczny starego (skorodowana konstrukcja, bardzo
duża awaryjność elementów świetlnych i sterowniczych) spowodował, że
istniejący zegar wymagał demontażu i zastąpienia go innym. W
przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji załączona była wizualizacja
elewacji dworca z widoczną zmianą lokalizacji zegara z
dotychczasowej na dachu dworca na nową nad głównym wejściem do
budynku dworca kolejowego. Było to wynikiem wspomnianych wcześniej
uzgodnień z UM i Konserwatorem Zabytków. Przywrócenie zegara na
dachu dworca możliwe jest na wniosek zainteresowanej ze strony
miasta instytucji, która wykona i uzgodni w tym zakresie
dokumentację oraz poniesie koszty wykonania i eksploatacji zegara
mającego służyć mieszkańcom Rzeszowa.


Prace na dworcu w Rzeszowie prowadzone są na podstawie pozwolenia na
budowę wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego nr 40/08 z dnia 3
października 2008 r., które usankcjonowało wybraną koncepcję
estetyzacji dworca. W trakcie powstawania koncepcji
architektonicznej odnowienia elewacji i pomieszczeń ogólnodostępnych
dworca Rzeszów Główny na terenie dworca odbyły się dwa spotkania
wstępne z udziałem przedstawicieli Wydziału Architektury Urzędu
Miasta Rzeszowa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Podkarpacia.
Ustalenia i wszelkie sugestie dotyczące elementów architektonicznych
i kolorystyki zawarte zostały w dwóch koncepcjach architektonicznych
przedstawionych do wstępnej opinii obu instytucjom, które wybrały
ten sam wariant do opracowania dokumentacji szczegółowej.
Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę było przedstawienie
uzgodnień dokumentacji z prezydentem miasta Rzeszowa i Wojewódzkim
Urzędem Ochrony Zabytków. Dokumentację uzgodniono z prezydentem
Rzeszowa (decyzja podpisana „Z upoważnienia Prezydenta Miasta” –
Andrzej Skotnicki, dyrektor Wydziału Architektury, architekt
miejski) oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Przemyślu
Delegatura w Rzeszowie (decyzja podpisana z upoważnienia
wojewódzkiego konserwatora zabytków - Zbigniew Jucha, kierownik
Delegatury).


W holu głównym zostanie również wymieniona zabudowa pawilonami
handlowymi oraz zostanie zainstalowany monitoring wizyjny. W ramach
estetyzacji otoczenia dworca przeprowadzono negocjacje z
kontrahentami prowadzącymi działalność w bezpośrednim sąsiedztwie
dworca w celu poprawy wizerunku ich pawilonów handlowych. W wyniku
tych rozmów dwa punkty handlowe zostaną przebudowane a jeden
zakończył działalność i zlikwidował pawilon.

Wyświetlacze odjazdów i przyjazdów pociągów oraz informacja w
okienkach kasowych są elementami obsługi podróżnego przez
przewoźników. W trakcie remontu PKP SA Oddział Dworce Kolejowe
wystąpił z wnioskiem do przewoźników o pokrycie kosztów wymiany
informatorów, jednak wysoki koszt nowoczesnych wyświetlaczy
przekroczył ich możliwości w tym zakresie na ten rok, gdyż nie był
przewidziany w planach inwestycyjnych poszczególnych spółek.
Informacja znajdująca się na okienkach kasowych zostanie wymieniona
przez przewoźników w maju br.

www.rynek-kolejowy.pl/11561/Ko%25F1czy%2Bsi%25EA%2Bremont%2Bdworca%2Bw%2BRzeszowie.htmTemat: Dopłaty do wody w blokach komunalnych - cd.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów
pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730) okres ważności cech legalizacji wodomierzy
do wody zimnej, ciepłej i gorącej o nominalnym strumieniu objętości nie
większym niż 500 m3/h wynosi 5 lat.
Błędy wskazań wodomierzy posiadających ważną cechę legalizacyjną mieszczą się w
granicach błędów dopuszczalnych przy legalizacji, tzn. dla wodomierzy do wody
zimnej, ciepłej i gorącej w przedziale dolnym zakresu obciążeń pomiarowych (od
minimalnego strumienia objętości do przejściowego strumienia objętości) błędy
te wynoszą ±5 %, w przedziale górnym zakresu obciążeń pomiarowych (od
przejściowego strumienia objętości do maksymalnego strumienia objętości) błędy
te wynoszą:
· ±2% dla wodomierzy do wody zimnej, i
· ±3% dla wodomierzy do wody ciepłej i gorącej.
Wymaganie powyższe oznacza, że dla wodomierzy zazwyczaj stosowanych w lokalach
mieszkalnych - o nominalnym strumieniu objętości 1,5 m3/h, dla klasy
metrologicznej B, pomiar objętości wody dostarczonej strumieniem zawartym w
zakresie:
· od 0,03 m3/h do 0,12 m3/h – obarczony jest błędem mieszczącym się w
zakresie od + 5 % do– 5 % w przypadku pomiaru wody zimnej, ciepłej i gorącej,
· od 0,12 m3/h do 3,0 m3/h – obarczony jest błędem mieszczącym się w
zakresie od +2 % do –2 %, w przypadku pomiaru wody zimnej, oraz
· od 0,12 m3/h do 3,0 m3/h – obarczony jest błędem mieszczącym się w
zakresie od +3 % do –3 %, w przypadku pomiaru wody ciepłej i gorącej.
Zgodnie z § 30 ust. 1 i § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836), w przypadku gdy
instalacja ciepłej wody użytkowej i instalacja wodociągowa zostały wyposażone w
wodomierze służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych
urządzeń powinien zapewnić okresową ich legalizację.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2001 r. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa
o: lokatorze - należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą
lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności, właścicielu -
należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora
stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu.
Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 10
lipca 2001 r. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.) Wynajmujący jest obowiązany do
zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z
budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i
ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych
instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone
odrębnymi przepisami. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:
utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń
budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia,
napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody -
bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji
elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu,
wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek
i wykładzin podłogowych, a także tynków.
Temat: Starostwo będzie przeniesione na ul.Staszica
Nowy budynek będzie miał 3,8 tys. mkw
Starostwo: stara siedziba, nowa siedziba przy ul. Drzymały 30
(Zam: 25.01.2008 r., godz. 15.22)

Budynek przy ul. Drzymały 30 jest własnością powiatu pruszkowskiego
i od 1999 r., tj. od momentu utworzenia powiatu tutaj właśnie
znajduje się starostwo powiatowe. Dla wygody interesantów oraz
lepszej realizacji przez powiat jego zadań zdecydowano o wybudowaniu
w tym miejscu nowego budynku. W grudniu 2007 r. urzędnicy starostwa
przenieśli się do wynajmowanego locum przy ul. Staszica 1, ustępując
tym samym miejsca ekipom budowlanym.
Budowa budynku przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie została zakończona
w 1959 r. Budynek ma trzy kondygnacje (parter oraz pierwsze i drugie
piętro), a jego powierzchnia wynosi 1134 m2.

W 1999 r. dwie kondygnacje budynku (parter i pierwsze piętro)
zostały przeznaczone na siedzibę Starostwa Powiatu Pruszkowskiego.
Na ostatniej kondygnacji pozostała siedziba Zespołu Tańca
Ludowego "Pruszkowiacy".

Budynek nie był przystosowany do funkcji jaką miał spełniać

Adaptacja budynku do minimalnych potrzeb urzędu stała się
koniecznością.
Zaadaptowano korytarz na parterze do pełnienia funkcji biura
paszportowego oraz kancelarii. W budynku mieściło się tylko część
wydziałów urzędu.

Wydziały: Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska, Edukacji,
Kultury i Sportu, Komunikacji oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
Zespół Zarządzania Kryzysowego, Kontrola Wewnętrzna jak również
Powiatowy Urząd Pracy,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego; Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie; Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej; Zespół
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej miały siedziby w różnych,
innych miejscach na terenie Pruszkowa.

Interesanci wielokrotnie narzekali na utrudnienia w związku z
lokalizacją poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa. Trudne
warunki pracy urzędników były również bardzo odczuwane przez
interesantów. Poprawa
istniejącego stanu rzeczy może nastąpić tylko poprzez budowę nowej
siedziby, projektowanej do realizacji zadań urzędu.

Stan techniczny 40-letniego budynku wymagał ciągłych napraw i
remontów

Niesprawne instalacje, stare zmurszałe okna, dziurawe posadzki,
toalety sprzed 30 lat - taki stan musiał ulec zmianie przed
wszystkim ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wobec
powyższego remont pomieszczeń był
koniecznością.

Prace remontowe wykonane w budynku przy ulicy Drzymały 30 w
Pruszkowie miały na celu poprawę podstawowych, warunków pracy i
zapewnienie bezpieczeństwa interesantom. W ramach remontu wykonano:
częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; częściową wymianę
odbiorników energii elektrycznej, izolację przeciwwodną i
przeciwwilgociową przy okienkach piwnicznych. Wykonano kanał
odwadniający przed garażem, wymieniono oraz
posadzki w miejscach najbardziej wyeksploatowanych. Wyremontowano 4
łazienki. Prace malarskie zostały wykonane na korytarzach i w
pomieszczeniach (o największym stopniu zabrudzenia). Wykonano
również prace związane z przystosowaniem terenu posesji na parking
samochodów osobowych.

Łączny koszt z tytułu wykonania prac wraz materiałami wykonawcy
wyniósł brutto 58 831,24 zł

Lepiej, więcej taniej i bez prowizorki

Najpierw planowano rozbudowę i remont kapitalny budynku. Ostatecznie
jednak, w lipcu 2007 r. zdecydowano, że - zamiast rozbudowywać i
poprawiać stare - należy się przymierzyć do budowy nowego. Z
obliczeń wynika, że tak będzie taniej, nawet uwzględniając koszty
zburzenia starego budynku.

Nowy budynek będzie miał 3,8 tys. mkw i ma on zostać oddany do
użytku za 18 miesięcy. Będą znajdować się w nim zarówno starostwo,
jak i jednostki mu podległe, a interesanci nie będą musieli już
biegać od jednej filii do drugiej.
Temat: Kapitalny remont Konduktorowni
Kapitalny remont Konduktorowni
za

www.3aleje.info

24 stycznia 2006
Prezydent Tadeusz Wrona spotkał się z Zarządem i członkami częstochowskiej
Zachęty. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim inwestycji pod
nazwą "Konduktorownia", która w tym roku będzie realizowana za pieniądze
Urzędu Miasta Częstochowy dla Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych - częstochowskiej "Zachęty".

Wykonawcą projektu i wizualizacji jest pracownia architektoniczna "Akropol".
W pierwszym etapie wykonane zostaną prace remontowe i adaptacyjne
istniejącego budynku - część czerwona - za 1 mln zł zarezerwowany w budżecie
miasta na ten rok. Część zielona - przeznaczona na salę wielofunkcyjną -
będzie dobudowana za fundusze, o które Zachęta zabiega m.in. w ministerstwie.

Budynek po konduktorowni znajduje się przy ulicy Piłsudskiego, tuż obok
dworca PKP. Jego architektura, charakter i materiał, z którego jest wykonany,
w połączeniu z remontem i przebudową zaprojektowaną przez doświadczoną i
znaną częstochowską architekt Irenę Czerwińską, zapewni świetny klimat dla
rozwoju kultury. Konduktorownia – zgodnie z zamysłem Zachęty będzie miejscem
m.in. wystaw, prelekcji, warsztatów i koncertów. Ma być kolejnym elementem,
który zatrzyma na dłużej w naszym mieście turystów i pielgrzymów. Kolejnym,
bo także w tym roku oddane zostanie Muzeum Haliny Poświatowskiej, które
zlokalizowane będzie przy ul. Jasnogórskiej w domu, gdzie mieszkała.

Budynek dawnej konduktorowni dla Zachęty przeznaczył Prezydent Tadeusz Wrona.
Aby obiekt mógł jednak stać się przybytkiem kultury - siedzibą Zachęty,
wymagany jest jego remont kapitalny. Przewidywane jest skucie istniejących
tynków (z zachowaniem detalu elewacji), wymiana stropów drewnianych nad
parterem (obecnie drewniane) na strop na belkach stalowych, wymiana dachu,
pełna wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wykonanie
instalacji odgromowej, adaptacja poddasza na użytkowe (konieczność
podwyższenia), wykonanie nowych stropów, wykonanie doświetleń, pełna wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej (wykonanie współczesnej przeszklonej), wymiana
instalacji, przebudowa wnętrza budynku, dobudowa nowego wejścia, nowe
przebicia i przemurowania, wewnętrzne i zewnętrzne.

Na parterze powstanie nowy przeszklony wiatrołap, hol ze schodami na
poddasze, szatnia, kasa biletowa i miejsce dla stanowiska informacyjnego z
komputerem. Powstanie też możliwość umieszczenia stoiska z wydawnictwami.
Zbudowane zostaną dwie sale wystawowe; większa otwarta na pełną wysokość aż
do konstrukcji dachu, mniejsza ze stropem.
Na poddaszu w części ogólnodostępnej zlokalizowane zostaną toalety i
kawiarnia (na antresoli) z zapleczem, sanitariaty, aneks kucheny.

W tym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo. Prezydent Miasta
zapewnił Prezesa Piotra Głowackiego, że prace zakończą się do 15 grudnia tego
roku.

[24.01.2006]
Temat: Proszę o pomoc !!!
Z Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
zmianie kodeksu cywilnego:

"Art. 6a.
1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania
istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem
umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i
ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz
innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i
budynku określone odrębnymi przepisami.
2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego
najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy
wyposażenia lokalu.
3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:
1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i
urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz
jego otoczenia;
2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których
mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku
uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża
obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;
3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i
elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym
najemcy, a zwłaszcza:
a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i
ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany
wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z
grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem
osprzętu,
b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz
podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.
Art. 6b.
1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do
używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i
higienicznosanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz
przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i
chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku
przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki
schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia
gospodarcze oraz otoczenie budynku.
2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin
ceramicznych, szklanych i innych;
2) okien i drzwi;
3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej
(gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien,
brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z
syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń
sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem
wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;
6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych
elementów;
7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało
ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów
zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych
przez:
a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i
sufitów,
b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych,
sanitarnych i grzewczych."

Na logikę by zatem wychodziło, że obciąża to spółdzielnię, czyli
właściciela. Chyba, że czegoś się nie doczytałam.Temat: potrzebuje pomocy w tlumaczeniu na za 4 godz!!
GOWIDLINKO

Mapa
Opis nieruchomości
Działalność baru i kawiarni
Domek noclegowy – do wynajęcia
Otoczenie, środowisko naturalne
Infrastruktura komunikacyjna
Oferta – pensjonat wiejski
Opis techniczny
Stan prawny
Kontakt

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość znajduje się w Gowidlinku, gmina Sierakowice, powiat kartuski, nad
jeziorem Gowidlińskim. Stanowi działkę o wielkości 964 m2, sąsiadującą z drogą
asfaltową łączącą Gowidlino z Sulęczynem, zabudowaną budynkiem
usługowo-letniskowym, murowanym, parterowym, z użytkowym przyziemiem i
poddaszem, o zabudowie wolnostojącej.
Powierzchnia użytkowa budynku 234,4 m2.
Powierzchnia zabudowy 152 m2.
W bezpośrednim sąsiedztwie omawianej nieruchomości znajdują się działki gruntowe
zabudowane obiektami letniskowymi, tereny niezabudowane i jezioro. Odległość do
jeziora wynosi około 150 m. Teren wokół działki - ogrodzony - posiada małą
architekturę w postaci utwardzonych dojść do budynku, miejsc postojowych
utwardzonych podsypką żwirową oraz trawników i krzewów ozdobnych. Walorem
nieruchomości jest stylowa altana kryta strzechą z murowanym grillem.

OTOCZENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE, KRAJOBRAZ
Miejscowość Gowidlinko zlokalizowana jest w sercu Szwajcarii Kaszubskiej,
w środkowej części województwa pomorskiego, na terenie powiatu kartuskiego. Jest
to miejscowość o charakterze letniskowym z licznymi domami
letniskowymi oraz dwoma ośrodkami wczasowymi. Położona jest przy północno -
zachodnim krańcu jeziora Gowidlińskiego. Jezioro leży na pograniczu gmin
Sulęczyno i Sierakowice. Przepływa przez nie rzeka Słupia. Wydłużony kształt i
liczne zatoki sprawiają, że jezioro stanowi doskonały teren żeglarski.
Położenie Kaszub oraz niezwykłe krajobrazy sprzyjają rozwojowi rozmaitych form
turystyki.
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
Przez gminę biegnie linia kolejowa relacji
Lębork - Kartuzy - Pruszcz Gdański,
dostępna jest również komunikacja autobusowa, port lotniczy w Gdańsku -
Rębiechowie znajduje się w odległości 60 km.
Najpopularniejszy jest transport samochodowy. Działka graniczy z drogą
asfaltową łączącą Gowidlino z Sulęczynem.
Sprawne połączenia z krajami skandynawskimi zapewniają przystanie promowe w
Gdańsku i w Gdyni, położone w odległości 70 km.

STAN PRAWNY
Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą nr 38530, prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Kartuzach Wydział V Ksiąg Wieczystych. Obejmuje działkę gruntową nr
928 o powierzchni 964 m2. Wykorzystywana jest zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice, tj. na działalność
pensjonatową, usługową nie uciążliwą. Nieruchomość nie jest zadłużona.

OFERTA
PENSJONAT WIEJSKI NA SPRZEDAŻ
Istnieje możliwość nabycia opisywanej nieruchomości w Gowidlinku wraz z pełnym
zapleczem, ze wszystkimi urządzeniami oraz z całym sprzętem.
Cena: 400 tys. złotych]
Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem:
alfa@eboss.pl
OPIS TECHNICZNY
W budynku znajduje się nowoczesne, pełne zaplecze gastronomiczne oraz nowe,
gustowne wyposażenie, Nieruchomość posiada przyłącza:
-sieć wodociągową z sieci gminnej,
-sieć kanalizacyjną do zbiornika bezodpływowego,
-sieć elektryczną,
-c.o. kominkowe oraz z pieca na opał stały.
Budynek usługowo - letniskowy, to obiekt parterowy z użytkowym
przyziemiem i poddaszem, pobudowany w
konstrukcji mieszanej.
W przyziemiu znajdują się: pokój kominkowy, pokój gościnny, pomieszczenie
gospodarcze, garderoba, łazienka i dwa
pomieszczenia wc.
Na parterze zlokalizowane zostały: sala konsumpcyjna, pomieszczenie
brydżowo -telewizyjne, bar, pomieszczenie socjalne,
wc dla personelu, kuchnia, zmywalnia
i przygotowalnia. Na poddaszu usytuowane są trzy pokoje i łazienka.
Każda kondygnacja połączona jest wewnętrzną klatką schodową. Układ
funkcjonalny jest taki, iż powierzchnia przyziemia i parteru wykorzystywana jest
na działalność gastronomiczną, natomiast poddasze na wynajem pokoi dla gości.
Budynek posiada dach spadzisty o konstrukcji drewnianej, ocieplonej wełną
mineralną, kryty blachą trapezową, ocynkowaną. Ściany wykonane zostały z cegły i
gazobetonu na zaprawie cementowej, strop nad piwnicą jest żelbetowy, na belkach
stalowych, natomiast nad parterem drewniany. Fundamenty betonowe. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana. Ściany wewnętrzne malowane farbami emulsyjnymi, w
pomieszczeniach mokrych obłożone nową glazurą, podłogi zaś w większości
przykryte estetyczną terakotą. W pokojach na poddaszu znajduje się wykładzina
dywanowa.
Temat: aktualia
aktualia
19 lipca o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna
wniosek Grupy posłów na Sejm RP dotyczący spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu.
Ustawa nowelizująca z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2005 r.
(K 42/02) nie stworzyła mechanizmu finansowego wyrównania istotnej różnicy
między spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu a prawem odrębnej
własności tego lokalu. Członek spółdzielni ubiegający się o ustanowienie
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wnosi wkład budowlany według
zasad określonych w statucie i umowie w wysokości odpowiadającej całości
kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego
została pokryta z kredytu, który zaciągnęła spółdzielnia, członek jest
zobowiązany do uczestniczenia w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w
części przypadającej na jego lokal. Przepisy dotyczące członka spółdzielni
ubiegającego się o ustanowienie odrębnej własności lokalu są analogiczne.
Zdaniem wnioskodawcy zróżnicowanie praw do lokali przysługujących członkom
(spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, odrębna własność lokalu), którzy
ponieśli pełne koszty budowy koliduje m.in. z zasadą sprawiedliwości
społecznej.
W wyroku z 2005 r. TK wskazał, że ustawodawca nie może określać dla
spółdzielni sztywnych warunków przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu w prawo własności. Ustawa nowelizująca z 3 czerwca 2005 r.
pozwala na zmniejszenie o 50 proc. spłaty wartości pomocy uzyskanej przez
spółdzielnię i na odpowiednie pomniejszenie wpłaty różnicy pomiędzy wartością
rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością całego wkładu mieszkaniowego w
sytuacji przekształcania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo bądź prawo odrębnej własności.
Ustawodawca zwykły wprowadził więc sztywny zapis - 50 proc. obniżki, przez co
naruszył - zdaniem wnioskodawcy - konstytucyjną zasadę ochrony własności
majątku spółdzielni mieszkaniowej Ponadto kwestionowane przepisy wprowadzają
zupełnie nową zasadę przekształceń własnościowych opartą na rozliczeniu
mieszkania według jego wartości rynkowej, podczas gdy dotąd obowiązywała
zasada rozliczeń związanych z kosztami budowy. Zdaniem wnioskodawcy narusza
to Konstytucję, bo niektórzy członkowie spółdzielni mogli nabyć prawo
własności lokalu według rozliczeń kosztowych, a od innych wymaga się
rozliczeń według wartości rynkowej lokalu.
Ponadto zdaniem wnioskodawcy wymóg spłaty uzupełnienia wkładu mieszkaniowego
przypadającego na dany lokal dyskryminuje tych którzy złożyli wniosek o
przeniesienie własności lokalu oraz znacznie utrudnia realizację prawa do
uzyskania własności. Członkowie spółdzielni mieszkaniowych dokonując przez
kilkadziesiąt lat wpłat na fundusz remontowy finansowali koszty dociepleń
budynków i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Ustawa nakłada więc na nich
obowiązek zapłacenia za coś, za co już zapłacili.
Temat: Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
Na podstawie art. 155 Ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r.
(Dz.U. Nr 137, poz. 926
z późn.zm.) zostałem wezwany do Urzędu Skarbowego w celu dokonania opisu
mieszkania darowanego mi dwa miesiące temu przez moją matkę.
Historia tej darowizny jest następująca. Do 2000r zamieszkiwałem wspólnie z
matką w dużym mieszkaniu kwaterunkowym. Mieszkanie to zamieniliśmy na dwa
mniejsze: jedno dla mnie malutkie, a drugie dla matki o pow. Ok. 37 mkw.
Ponieważ lokal matki praktycznie nie nadawał się do zamieszkania, ze względu
na jego ogromny stopień zdewastowania i dekapitalizacji, postanowiłem
systematycznie i w miarę własnych możliwości, oraz własnym kosztem, stopniowo
go remontować pod warunkiem, że mama przekaże mi go z czasem drogą darowizny
z uwagi na to, że mam jeszcze siostrę, która w ogóle nie interesuje się losem
matki. Przedmiotowe mieszkanie nigdy wcześniej nie było remontowane, a wręcz
przeciwnie, zostało kompletnie zdewastowane przez mieszkańców pierwotnie
rotacyjnego hotelu robotniczego a później przez lokatorów nieznanego mi
pochodzenia (mówi się o Rosjanach z terenu b. ZSRR i „artystach”). W lokalu
nie było: podłóg, wanny, umywalki, ubikacji, zlewu, kuchni gazowej,
pozapychane śmieciami, szmatami, prezerwatywami, przewody wentylacyjne i
ściekowe, we wszystkich pomieszczeniach jest poodwalany i sypiący tynk, z
uwagi na wcześniej wybite szyby, liczne zacieki, brak parapetów, poważne
uszkodzenia stolarki okiennej i drzwiowej, mnóstwo śmieci i gratów, ślady po
ognisku. Sąsiedzi z góry systematycznie zalewali lokal, w związku z tym
powstały liczne i uciążliwe zawilgocenia w ścianach działowych i nośnych, w
tym grzyb od strony przypodłogowej wnęki kuchennej. Mieszkanie nie należy do
bezpiecznych z uwagi na liczne mieszkające i grasujące w okolicy grupy
młodych i hałaśliwych chuliganów, nie wspominając o zwyczajowym wyrzucaniu
śmieci przez okno przez mieszkańców z wyższych kondygnacji i ogromnym
natężeniu ruchu ciężarówek, tirów i autobusów na sąsiadującej tranzytowej
ulicy. Do omawianego lokalu nie należy też żadne pomieszczenie piwniczne.
Darowizna jest poza tym obciążona służebnością osobistą dożywotnią, co
praktycznie oznacza, że nie mam żadnych praw do tego lokalu za życia mojej
matki. Jednym słowem żadna atrakcja i mnóstwo obowiązków, w tym również
coroczny podatek od nieruchomości. Mimo to, moja mama zdecydowała się na taką
zamianę, gdyż czynsze w pierwotnym mieszkaniu kwaterunkowym były za wysokie
na nasze możliwości finansowe (ponad 700zł). Darowizna przedmiotowa była więc
poprzedzona zamianą wspólnego mieszkania kwaterunkowego na dwa. Według bardzo
skromnych szacunków, aby jako tako można było w omawianym lokalu dalej
mieszkać bez specjalnych luksusów, należy wydać na materiały i robociznę ok.
30.000 zł.
Pani z US stwierdziła, że rozpocznie postępowanie karno-skarbowe, bo
przyjęliśmy do celów darowizny cenę mieszkania sprzed dwóch lat, a nie
aktualną, czyli wg tej pani większą. Na nic zdały się tłumaczenia, że
mieszkanie nie zostało przez matkę w ogóle kupione, tylko przejęte w drodze
zamiany, a ceny mieszkań od 2000r. znacznie spadły. Poza tym powiedziałem, że
skoro mieszkanie jest obciążone wpisem hipotecznym o służebności dożywotniej
osobistej, to ja nie mogę nic z nim zrobić, ani: sprzedać, zamienić zastawić,
nawet nie wolno mi w nim zamieszkać, wiec dla nikogo nie przedstawia ono
właściwie żadnej wartości. Bo kto kupiłby mieszkanie z dożywotnim lokatorem,
który może rozporządzać nieruchomością. Czy ktoś miał podobne przygody i co z
tego wyniknęło?

Strona 2 z 3 • Znaleźliśmy 162 wyników • 1, 2, 3